Svensk startsida

  Strömstad

  Om akademin

  Ledamöter

   Nyhetsbrev

   Skriftserier

   Historia 

  Debattforum

  Publicerat

  Barnbarnens
  århundrade
 

  RESA 

  Kontaktinformation

 
  

  

                   

  Strömstad akademi bildades i Strömstad den 10 september 2008.                             webmail

  Akademin består av akademiker engagerade i forskning, utveckling, utbildning och information.
  Akademin är till stor del virtuell men är lokaliserad till Strömstad och har lokaler i Strömstads stadshus.
  Barnbarnens århundrade är ett akademitema sedan sommaren 2013 och temat för en framtidsstudie.

   Följ gärna akademin på Twitter på @Stromstadakad och på www.facebook.com/stromstadakademi/
  ________________________________________________________________________________________________

   KOMMANDE HÄNDELSER UPCOMING EVENTS

  2016

  Academic Festival in Strömstad 27-30 June.
  For invitation and program, go to News from Strömstad Academy No. 2016-04, 
  Fellows were sent a letter of invitation 4 May.

  Annual Membership Meeting 27 June.  

   Science Saturday in Falun 10 December. Strömstad Academy Fellows will give open lectures at Dalarnas
  Museum between 1200 and 1700.

  2017 

   Academic Festival in Strömstad 26-29 June.

  International Symposium on Renewable Energy Education in Strömstad 28-30 June
  ISREE 2017
First Announcement published 30 October 2015

__________________________________________________________________________________________________

  SENASTE NYTT LATEST NEWS
  Här läggs nyheter in som efter någon tid flyttas till under fliken Historia.

  Ana Graviz was appointed Professor of Pedagogics on 30 April.

   Academy lunch at Kopparhatten in Falun 29 April. Five Fellows participated and discussed the topic How can we
 
make the upcoming Science Saturday 10 December interdisciplinary? Tentatively, we decided to organize the day with
  some six 1/2 hour lectures on the theme
Values, using the Value Map as a starting point, followed by a panel discussion.
  If you are interested in participating in Science Saturday at Dalarnas Museum, please contact
  lars.broman@stromstadakademi asap.

  Vårlunch på Kulturen, Tegnérplatsen, Lund 27/4 kl 13.00. Värd Märta Rosenlind.

   Göteborgs vetenskapsfestival, akademiledamöter medverkade 16 april.
  Anders Gustavsson, Stadens sommargäster möter västsvensk kustbefolkning. Nordstadstorget,kl 1200-1240.
  Aadu Ott och Aslaug Ott: Albert och Harry - Två vagabonder i Kosmos. Göteborgs universitet, Pedagogen,
  
Hus A, Sal AK2 138, kl 1400-1500.

  Academy lunch at Ofvandahls in Uppsala 13 April. Seven Fellows participated and discussed the topic
 
How can we make our Academy more interdisciplinary?

  Two New Fellows Appointed 5 April by Strömstad Academy Board:
  Hans Tropp
as Professor of Orthopedic Surgery; he is Adjunct Professor at Linköping University, and
   Kersti Samuelsson as Associate Professor in Neurological Rehabilitation; she has several other assignments,
  including as Adjunct Senior Lecturer at Jönköping University.

  Professor Promoted 20 March. Sverker Molander, Associate Professor in Environment System Analysis since
  4 October 2008,
 was promoted by the Academy Board to full Professor in Environment System Analysis.

  Två nya titlar i Strömstad akademis Fria skriftserie publicerades 20 mars:
  FSS-3, Fri forskning - lyx eller nödvändighet? En forskningshistorisk betraktelse, Kjell-Åke Forsgren, 12 s.
  FSS-4, Att förutse framtiden. En översikt och några personliga synpunkter, Gudmund Bergqvist, 40 s.

  Strömstad Academy Board met in Göteborg 12 March. The minutes will be published in Newsletter 2016-03.

  Seminarium at Dalarna University in Borlänge 9 March:
  Lars Broman: On sustainability. One Project and One Symposium
  Johan Vestlund: Energiläget i framtiden – ett brev från ditt barnbarn

   New Professor of Technology and Social Change. Lars Ingelstam was appointed Professor at Strömstad
   Academy by the Academy Board on 5 March. He is Emeritus for University of Linköping and has - among many
   previous assignements - been Director of
 Secretariat for Futures Studies (1973-1980)

   New Professor of Spanish. Diana Bravo, Professor Emerita at University of Stockholm, was appointed
  Professor of Spanish at Strömstad Academy by the Academy Board on 29 February.

   Winter Word Festival in Strömstad 26-27 February;with Strömstad Academy as partner; see
 
http://www.winterwordfestival.com/. Plans were that Strömstad Academy should participate with a planetarium
  program, but the Strömstad Senior High School auditorium was already booked for other events (so this is
  now planned to take place in 2017 instead).
 

  Gothenburg Meeting 2 February. Behovet av tvärvetenskap har diskuterats en del inom Akademien. Sex
  ledamöter deltog i ett sk Göteborgsmöte tisdagen den 2 februari kl 13.00 på Indian Barbeque, Kapellplatsen
  Göteborg. Minnesanteckningar från mötet i Nyhetsbrev 2016-02.

  The Organizing Committee for ISREE 2017 met on 1 February. A summary of the decisions is included
  in Newsletter 2016-02.

  Äldre nyheter, se fliken Earlier news, see under Historia.

_____________________________________________________________________

 


 Nyhetsbrev publiceras ca 1 gång/mån. Bidrag från ledamöter välkomna till redaktören.

  Aktuellt från Strömstad akademi News from Strömstad Academy No. 2016-04, 30 april 2016 Contents:
 
Anders Gustavsson:
Redaktörens ruta Editor’s corner
  Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
      Happened During the Last Two Months: New Professors. Academy lunches. Göteborg’s Science Festival.
     Two new titles in Strömstad Academy Free Series.
Strömstad Academy Board met in Göteborg 12 March.
     Seminar at Dalarna University in Borlänge 9 March:
     Upcoming Events 2016
     Strömstad Academy Annual membership Meeting 27/6 1600-1730.
Kallelse till årsmöte.
     Academic Festival in Strömstad 27-30 June. Science Saturday in Falun 10 December.

  Invitation to this year’s Academic Festival Inbjudan till årets akademiska högtid.
      Anmälan/Registration, see Newsletter.

  Gunnar Windahl:
Ideologi och vetenskap
 
Rune Wigblad: Migrationsverket vilseleder svenska folket
 
Rune Wigblad: Debattsvar
 
Gudmund Bergqvist: Anteckningar från Sammanträde den 3 april 2016 för Fossilfritt Hållbart Koster.

  Läs alla tidigare Nyhetsbrev under fliken Nyhetsbrev. Read all previous Newsletters here:
 
 http://www.stromstadakademi.se/Nyhetsbrev.htm.

  
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 Samtliga nummer finns under fliken Skriftserier. Ledamöter i Strömstad akademi kan publicera rapporter i
  Acta Academiae Stromstadiensis genom att skicka manuskript i doc-format till seriens redaktör,
 
stig.svallhammar@telia.com.

  STRÖMSTAD AKADEMIS FRIA SKRIFTSERIE
  finns under fliken Skriftserier. Ledamöter i Strömstad akademi kan publicera rapporter i Strömstad akademis
  fria skriftserie genom att skicka manuskript i doc-format till akademins webredaktör (f n till

 
lars.broman@stromstadakademi.se
).

  Notera att Vision och verklighet, red. Aadu Ott och Carl Olivestam, publ. 2010, finns i fulltext här.
 
________________________________________________________________________________________________

  Ledamöter i Strömstad akademi, förordnade sedan juli 2015  
 

   Ana Graviz förordnades som professor i pedagogik 30/4 2016
    Hans Tropp förordnades som professor i ortopedisk kirurgi 5/4 2016
   Kersti Samuelsson
förordnades som biträdande professor i neurologisk rehabilitering 5/4 2016
   Sverker Molander
befordrades till professor i miljösystemanalys 20/3 2016
   Lars Ingelstam
förordnades som professor i teknik och social förändring 5/3 2016
   Diana Bravo
förordnades som professor i spanska 29 februari 2016
   Christer Fuglesang
förordnades som hedersprofessor 12 oktober 2015
   Tina Wik
förordnades som professor i arkitektur 17 september 2015
   Bodil Samuelsson
förordnades som assisterande professor i vårdvetenskap 14 juli 2015
 
     
    För tidigare förordnade ledamöter, se sidan Ledamöter.

   Akademins åttonde hedersprofessor, Christer Fuglesang, förordnades som hedersprofessor vid Strömstad
  akademi 12 oktober 2015. Han är adjungerad professor i rymdfysik vid KTH. Han är Sveriges ende astronaut
  med två uppdrag till International Space Station ISS, 10-22/12 2006 och 29/8-12/9 2009.
  Christer Fuglesang is Adjunct Professor in Space Physics at Royal Institute of Technology on secondment
  from the
European Space Agency, ESA. I work 80% for KTH and 20% for the Swedish National Space Board.
  He is Sweden's only astronaut with two flights to ISS, 10-22 December-06 and 29 August to 12 September-09.
  ________________________________________________________________________________________________

   (uppdaterad 10/5 2016 LB)