2018-10-12

Bilder från Strömstad Akademi 10 års-jubileum 19 - 20 juni 2018
Föreningen Strömstad akademi ordnar varje år populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten i Strömstad. Vetenskapsfestivalen 2018 äger rum på Kulturhuset Skagerack.
 

Åter tillbaka till Strömstad Akademi  hemsida 

   
     
Bilder
foto ?
   
  1
     
  2
     
  3
     
  4
     
  5
Dr Gouri Datta    
  6
     
  7
     
  8
     
  9
     
  10
     
  11
     
  12
     
  13
     
  14
     
  15
     
  16
     
  17
     
  18
     
  19
     
  20
     
  21
     
  22
     
  23
     
  24
     
  25
     
  26
     
  27
     
  28
     
  29
     
  30
     
  31
     
  32
     
  33
     
  34