Mall ledamöter

Viktigt meddelande till ledamöter i Strömstad akademi.

Med anledning av nya lagar angående registerhållning GDPR uppdaterar Strömstad akademi nu förteckningen över ledamöter på sin webbsida.

Ett av akademins viktigaste syften är att bidra till att information och kunskap kan får spridning genom ledamöter med stor kompetens på olika områden. Därför önskar vi tillgängliggöra uppgifter på vår webbsida, om de ledamöter som sökt inträde i akademin. Detta för att det ska vara enkelt och överskådlig att ta kontakt med personer i akademin som företräder ett visst område. Detta gäller exempelvis när ledamöter vill kontakta varandra, när tidningar och press vill få uttalanden på specifika områden, när skolor söker föreläsare, när man vill ha expertisutlåtanden på olika områden.

På Strömstad akademis websida, under fliken ”ledamöter” skall framgå:

 1. Namnet på ledamoten (förnamn, efternamn)
 2. Datum för inträde i akademin (år, månad, dag)
 3. Funktion i Strömstad akademi
 4. Akademisk(a) område(n)
 5. Bild på ledamoten
 6. E-postadress
 7. Kort personlig beskrivning (max 5 rader)
 8. Specialkunskaper
 9. Akademisk bakgrund
 10. Yrkesbakgrund (max 6 rader)
 11. Namngivna länkar till publiceringar

Samma information ska finnas även på engelska.

Utdrag ur ”Att vara ledamot innebär”: Ledamoten har en akademisk adress med plats på hemsida och för den som önskar personlig mejladress.
Det förutsätts att ledamot använder denna adress och att hen presenterar sig på hemsidan.

När en ledamot väljs in i akademin, godkänner hen samtidigt att uppgifter publiceras på webbsidan.

Vänligen skicka snarast information enligt ovan till: mariana.back@nordic4dframe.com

OBS!  Detta gäller ALLA,  även de som redan lämnat in uppgifter tidigare och nyligen.

Om du inte vill dela med dig av dina uppgifter om dig själv har du möjlighet att ifrånsäga dig denna förmån genom att skicka ett mail till ordföranden i akademin där du tydligt beskriver vilka uppgifter du är villig att att delge andra på websidan.

____________________________________________________________

Vår ledamot Sten Philipson har vänligen lämnat sin information enligt modellen och hans uppgifter ser ut så här:

Philipson, Sten