Prof. Aadu Ott in memoriam

Professor Aadu Ott, en av grundarna av Strömstad akademi har gått bort. En klok, ödmjuk, vänlig och varm människa lämnar ett stort tomrum efter sig, sörjd och saknad.

Aadu, 79 år, Göteborg, avled den 12 januari. Närmaste anhöriga är hustrun Aslaug och sönerna Erik, Henrik och Torbjörn med familjer. Han begravs i Härlanda kyrka i Göteborg 3 februari. Aadu föddes 14 mars 1940 i Tallin, Estland
och kom efter krigsslutet till Borås i Sverige, där han tog studenten 1959. Sedan studerade han vid Göteborgs universitet med avbrott för ett års forskning vid University of
Arizona i USA. Han disputerade hösten 1970 i fysik på avhandlingen Mobility Studies of Impurities, Thermal Defects and Matrix Atoms In Lithium Metal och antogs som docent i fysik vid GU i mars 1971. Han var gymnasielektor i fysik åren 1971-91, därefter lärare i ämnesdidaktik vid GU och 2001 professor. Aadu karaktäriserades av sitt
öppna, rörliga intellekt och senare delen av karriären upptogs av lärande på hjärnans
villkor.

Under två decennier ledde han också tillsammans med Lars-Göran Vedin årliga
seminarier för svenska lärarutbildare i vetenskapskommunikation i München och andra
europeiska städer. År 2008 tog Aadu, jag och Erik Hofrén initiativet till Strömstad akademi. Sedan dess har Aadu varit väldigt aktiv i akademins verksamhet. Han ingick i styrelsen t o m 2019, medverkade i alla akademiska högtider 2009-18, och stod tillsammans med Aslaug för värdskapet för våra styrelsemöten i Göteborg t o m vårmötet 2018. Han är författare eller redaktör för flera skrifter i serien Acta Academiae Stromstadiensis, och han var den första redaktören för akademins nyhetsbrev. Men Aadus akademiska karriär var bara en del av hans aktiva liv. Jag lärde känna Aadu när vi båda var unga forskare i fysik vid GU i början av 1960-talet. Vi trivdes bra ihop
och stöttade varandras forskning trots att våra huvudämnen var olika. Vårt första gemensamma äventyr var en sommarkurs i matte och fysik för hundratalet svenska
gymnasister i Worthing, England 1965. Bland följande gemensamma resor blev den
till Nairobi 1981 kanske den mest minnesvärda, när vi som ackrediterade journalister för Sveriges Radio deltog i UNCNRSE, UN Conference on New and Renewable
Sources of Energy. 1989 tog han och jag och Konrad Blum initiativet till IASEE, International Association on Solar Energy Education som snart hade flera hundra medlemmar över hela världen och skapade serien ISREE, International Symposium on Renewable Energy Education vars 12e symposium ägde rum i Strömstad 2017 med Strömstad akademi som värd.

Somrarna tillbringade Aadu i norra Bohuslän, där han och Aslaug i många år skötte
och så småningom övertog gården Öarne mellan Hamburgsund och Bovallstrand efter
Aadus svärföräldrar. Sommaren 1974 skrev vi artikeln Svensk atombomb? som publicerades i DN 17 juni – den blev utgångspunkt till ett par TV-program under kommande år. Eftersom jag sedan dess hållit till i norra Bohuslän sommartid så träffades våra familjer där varje år – ofta ute på sjön. Hösten 1977 samarbetade vi med bidrag till MALTE, Miljörörelsens alternativa energiplan. 1985 blev vi ombedda av UR att medverka i en TV-serie om den naturvetenskapliga världsbilden. Vi spelade in ett par avsnitt och skrev en bok som skulle ges ut i anslutningen till serien, men sedan lades projektet ner. Så fick istället Akademiförlaget vårt manus och 1988 kom Naturvetenskapens världsbild ut.
Aadu intresserade sig under många år för Albert Einstein och Harry Martinson, skrev
om dem, gjorde tillsammans med mig en vandringsutställning om Einstein 1993 och
tillsammans med Aslaug föreställningen Albert och Harry under 2000-talets första decennium.

AADU OTT was born in Tallinn, Estonia in 1940. He has spent his academic carrier in
Sweden, He received his teacher diploma in 1970, and made his doctoral dissertation, at
the University of Göteborg, in physics studying atomic mobility in metals in 1971.
The title of the dissertation was Mobility Studies of Inpurities, Thermal Defects and
Matrix Atoms In Lithium Metal. He has worked as Assistant Professor for one year at
the University of Arizona in USA were he did research in high pressure physics. He
has been working for 20 years as teacher at different levels in the Swedish School
System. He was promoted Professor at the University of Göteborg in Science Education
in 2001. He has written about 40 publications and about 40 conference reports on subjects as “Solar Energy Research”; “Science and Technology in Education”; “History and Philosophy of Science in Science Education”, “Informal Education with Science Centers”; Ott has published in journals as: Physical Review, Journal of Applied Physics, Physics
Education, Planetarian, Pedagogisk Forskning, Nordisk Pedagogik and Science. He
was one of the founders of IASEE, International Association for Solar Energy Education and has had a close cooperation with ETEN, European Teacher Education Network. He has received the “Oscar von Miller Honorary Medal” for his cooperation with
Deutsches Museum in Munich. He was at the Editorial Board for “Baltic Journal for
Science Education”. His current field of interest is to study experimental and
theoretical aspects on Neurophysiology of Learning, utilizing functional magnetic
resonance tomograpic imaging (fMRI). He became emeritus in 2007.
Lars Broman
Vice Chacellor