Påminnelse – Spegelmetoden

Fredagen den 22 mars arrangerar vi en workshop tillsammans med Anki Hellberg. Hon redogör för oss den så kallade SPEGELMETODEN. Den metoden kommer vi att använda oss av när vi går in en fas för att ansöka om medel för akademins verksamhet. Vi ses på Tekniska museet kl 15.00 – 18.00.  Varmt välkomna!