Spegelmetoden

Fredagen den 22 mars arrangerade Strömstad akademi en workshop tillsammans med Anki Sågfors Hellberg. Hon redogjorde för oss om den så kallade SPEGELMETODEN. Sex styrelseledamöter deltog i denna mycket uppskattade workshop. Metoden kommer vi att användas Strömstad akademi när vi går in en fas då vi ska börja ansöka om medel för akademins verksamhet.