Akademisk högtid 17-20 juni 2019 i Strömstad

Hej ledamöter i och gynnare av Strömstad akademi!

Årets akademiska högtid i Strömstad går av stapeln 17-20 juni. Tisdag 18/6, onsdag 19/6 och torsdag förmiddag är programmet öppet för alla som har köpt sig ett festivalpass för 100:-. Festivalpass kan köpas i Strömstads turistbyrå eller vid entrén.

Måndagen den 17/6 och torsdag eftermiddag är vikta för ledamöter och deras gäster vilka har anmält deltagande. Anmälan görs till akademi@stromstadakademi.se samt att betala in anmälningsavgiften till plusgiro 1115-5.

Dear Fellows and friends of Strömstad Academy: Welcome to the Academic Festival 17-20 June!

Läs programmet för Akademiska Högtiden yy
Läs program för ledamöter och deras gäster yy

Varmt välkomna till Strömstad! Lasse.

Lars Broman, rektor/Vice Chancellor Strömstad akademi               Anders Gustavsson, prorektor