Vetenskapsfest 2018

Se bilder från Strömstad Akademi 10 års-jubileum 19 – 20 juni  2018