Kontakta styrelsen

Organisationsnummer: 802442-9287

Postadress:
Strömstad akademi
45280 Strömstad

mejladress/email address: akademi@stromstadakademi.se

Konton för svenska inbetalningar:
plusgiro: 1115-5

Account for international payments:
IBAN SE 38 9500 0099 6042 0001 1155
BIC NDEASESS
Bank Nordea, SE-10571 Stockholm, SWEDEN

organisationsnummer/Swedish organisation No.: 802442-9287