Alla ledamöter

Hedersprofessorer.        Förordnade medlemmar.      Stödjande medlemmar.

Hedersprofessorer – Honorary Professors

Namn / name Vetenskap / Science Uppdrag / Mission
Bearer, Elaine Neurovetenskap / Neuro Science, pathologist and composer. Hedersprofessor / Honorary Professor
Dahlström, Annika Morfologi, neurovetenskap / Neuro Science  Hedersprofessor / Honorary Professor
Eriksson, Gunnar Körledning / Choir Leadership Hedersprofessor / Honorary Professor
Fuglesang, Christer Rymdpartikelfysik / Astroparticle Physics Hedersprofessor / Honorary Professor
Hofrén Erik Museivetenskap / Museum Science Hedersprofessor / Honorary Professor
Høeg, Asger Strategi och planläggning Hedersprofessor / Honorary Professor
Jönsson, Bodil Fysik / Physics Hedersprofessor / Honorary Professor
Kandpal, Tara, C Solenergi / Solar Energy Hedersprofessor / Honorary Professor
Kazmerski, Larry Solenergi / Solar Energy Hedersprofessor / Honorary Professor
Moser, Edvard Neurofysiologi/ Neuro Physiology  Hedersprofessor / Honorary Professor
Moser, May-Britt  Neurofysiologi/ Neuro Physiology  Hedersprofessor / Honorary Professor
Mossaed, Jila Författare / Author Hedersprofessor / Honorary Professor
Ottersen, Ole Petter  Medicin / Medicine Science Hedersprofessor / Honorary Professor
Wilczek, Frank Fysik / Physics Hedersprofessor / Honorary Professor

Förordnade ledamöter – appointed members

Namn / name Vetenskap / Science Uppdrag / Mission
Agrell, Per-Sigurd Informatik / Informatics  
Ahlsén, Elisabeth Neurolingvistik / Neurolingvistics Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Allwood, Jens Kommunikationsvetenskap / Communication Science  
Amundsen, Arne Bugge Kulturhistoria  
Andersson, Bo Utbildningsvetenskap  
Andersson, Sten Arkitektur / Architecture  
Arafa, Salah Förnybar energi och hållbar utveckling  / Renewable Energy and Sustainable Development   
Areskoug, Nils-Göran Tvärvetenskapliga studier  
Asplin, Nina Reproduktiv och perinatal hälsa / Reproductive and Perinatal Health  
Back, Mariana Vetenskapskommunikation / Science Communication Vice ordförande / Deputy Chair
Basch, Anglika Materialteknik / Materials Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Berg, Ulf Organisk kemi / Organic chemistry Valberedning, sammankallande / Election Committee conveyor 
Bergen, Helena, von Landskapsarkitektur / Landscape Architecture  
Bergqvist, Christina Neurologi och pediatrik / Neurology and Pediatrics  
Bergqvist, Gudmund Pediatrik / Pediatrics Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Bergström, Tomas Klinisk mikrobiologi / Clinical Micro Biology  
Björkroth, Maria Museivetenskap / Museum Science Revisor / Auditor
Borgström, Maria Pedagogik / Pedagogics  
Bravo, Diana Spanska / Spanish  
Breilid, Olav Christoffer Förnybar energi / Renewable Energy  
Broman, Lars Fysik  / Physics Rektor / Vice Chancelor
Brorsson Norberg, Birgitta Svenska  / Swedish  
Brorsson, Kjell-Åke Ekologisk ekonomi / Ecological Economics  
Bryntse, Göran Energieffektiv teknik / Energy Efficient Technologies Revisor suppleant / Auditor stand in
Burns, Tom R Sociologi / Sociology   
Böhme, Jan Molekylärbiologi / Molecular Biology  
Chariandy, Celeste Zoologi, plant science  
Datta, Gouri Vetenskapskommunikation   / Science Communication  
Deppert, Knut Fysik  / Physics  
Drakenlordh, Rikard Historia / History  
Egermark, Inger Ortodonti / Orthodontics  
Ekelund, Anders Ortopedi / Orthopedics  
Engström, Arne Matematikdidaktik / Mathematics Education  
Eriksson, Erik Tysk litteraturvetenskap / German Comparative Literature  
Eriksson, Ulf Hållbar stadsplanering  / Sustainable Urban Planning Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Flensbug, Per Informatik / Informatics Styrelseledamot, nyhetsbrevredaktör, webredaktör,
Fletcher, John Ekonomi / Economics Sammankallande Falusektionen, Framtidsgruppen
Francia, Guadalupe Pedagogik/Pedagogics  
Frejd, Torbjörn Organisk kemi/Organic Chermistry  
Frisdal, Bodil Pedagogik / Pedagogics Sammankallande Lundsektionen, Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Fritzell, Peter Ortopedi / Orthopedics Styrelseordförande / Chair of Board
Garg, Hari Prakash Solenergi / Solar Energy  
Godow Bratt, Sanne Hållbar samhällsutveckling / Sustainable Society Development /   
Graviz, Ana Pedagogik /Pedagogics  
Groningen, Ernst van Astronomi / Astronomy  
Grundén Ingrid Pedagogik /Pedagogics  
Gustavsson, Anders Etnologi / Ethnology Prorektor / Vice vise Chancelor
Hammarlund, Karl Gunnar Historiedidaktik / History  
Hammarskjöld, Björn Pediatrik / Pediatrics  
Heldner, Christina Franska / French  
Hellberg, Dan Obstretik, gynekologi  
Holm, Nils G Religion / Science of Religion  
Hultman Christina Psykiatrisk epidemiologi / Psychiatric Epidemiology Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Hultman, Jan Anestesi / Anaesthesia  
Ilie, Cornelia Lingvistik och retorik / Linguistics and Rhetoric  
Ingelstam Lars Teknik och social förändring / Technology and Social Change  
Jansdotter, Märta Företagsekonomi / Business Administraion  
Jansson, Bo G Litteraturvetenskap / Literature Science Kassör/ Treasurer
     
     
Jern, Stefan Psykologi / Psycology  
Johannisson, Bengt Entreprenörskap / Entrepreneurship  
Johansson, Bengt J Utbildningsvetenskap   
Jonsson, Kjell Idehistoria / History Ideas  
Jönsson, Hans Olof Juridik /   
Kovalenko, Natalya Vetenskapskommunikation, astronomi / Science Communication, Astronomi  
Kullenberg, Gunnar Oceanografi / Oceanography  
Lamm, Johan Energihushållning i fysisk planering / Energy Economics in Physical Planning  
Lampinen, Ari Förnybar energi / Renewable Energy Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Liljeroth, Ingrid Specialpedagogik / Special Education  
Lindberg, Odd Socialt arbete / Social Work  
Lindgren, Ingvar Fysik  / Physics  
Lindström, Annika Obstetrik och gynekologi / Obstetrics and Gynecology  
Lingefjärd, Thomas Matematikdidaktik / Mathematics Education  
Ljungström, Åsa, Werner Etnologi / Ethnology  
Lorendahl, Bengt Företagsekonomi / Business Administration  
Mattsson, Mats-Olof Cellbiologi / Cell Biology  
Molander, Sverker Miljösystemanalys / Envionment Systmem Analysis  
Morberg, Åsa Didaktik /Education Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Mouwitz, Lars Yrkeskunnande och teknologi  
Nilsson, Per-Olof Fysik  / Physics  
Nordin, Irene Gilsenan Engelska / English  
Nordström, Marie Mikrobiologi / Micro Biology  
Ohlin, Acke Ortopedi / Orthopedics  
Olivestam, Carl E Utbildningsvetenskap /Science Education Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Olsson, Dan Tyska / German  
Olsson, Gudrun Psykologi / Psycology  
     
     
Petersen, Ann-Louise Utbildningsvetenskap / Science Education  
Philipson, Sten Etik och värderingsforskning / Ethics and Value Reserach  
Rosenlind, Märta Pedagogik / Pedagogics  
Rydberg, Anders Mikrovågsteknik / Micro waves  
Rönnerstrand, Torsten Litteraturvetenskap / Comparative Literature  
Samuelsson, Kersti Neurologisk rehabilitering / Neurological Rehabilitation   
Sedig, Kjell Innovationsteknik / Innovation Technology  
Shahrtash, Fateme M Hållbarhet / Sustainability  
Simkò, Myrtill Cellbiologi / Cell biology  
Singh, Man Fysikalisk kemi / Physical Chemistry  
Skønberg, Sven-Erik Sociologi / Sociolgy   
Stankiewics Nakken, Olga Fysik  / Physics  
Steene, Anders Turismvetenskap / Tourism Studies  
Svallhammar, Stig Kulturgeografi / Human Geography  
Tarigan, Elieser Förnybar energi / Renewable Energy  
Tropp, Hans Ortopedisk kirurgi / Orthopedic Surgery   
Ungethüm, Eugen Tillämpad klimatologi / Applied Climatology  
Vestlund, Johan Solenergiteknik / Solar energy sammankallande i  framtidsgruppen, webgruppen
Wadenberg, Marie-Louise Farmakologi / Pharmacology  Sekreterare / Secretary
Wadström, Torkel Medicinsk mikrobiologi / Medical Bacteriology  
Waldenström, Urban In vitro fertilisering / In Vitro Fertilization  Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Wetterberg, Lennart Psykiatri / Psychiatry  
Wigblad, Rune Företagsekonomi inriktning industriell ekonomi /  Management and Operations Management Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Wik, Tina Arkitektur / Architecture  
Wiltsche, Harald Philosophy of science  
Windahl, Gunnar Psykologi / Psychology Valberedning / Election Committee
Währborg, Peter Invärtes medicin/Internal Medicine  
Åström, Alexander Digital medicin  

Stödjande ledamöter – Supporting members

Namn / name Vetenskap / Science Uppdrag / Mission
Arén, Hans   Stödjande / Supporting
Axelryd, Pernilla   Stödjande / Supporting
Axelsson, Gabriella    Stödjande / Supporting
Bergelin, Christine   Stödjande / Supporting
Blum, Konrad   Stödjande / Supporting
Broman, Per-Anders,     Stödjande / Supporting
Christenson, Fredrik   Stödjande / Supporting
Eklund, Johan   Stödjande / Supporting
Eriksson, Isabell    Stödjande / Supporting
Eskilsson, Lena   Stödjande / Supporting
Hansson, Enar   Stödjande / Supporting
Heie, Peter    Stödjande / Supporting
Heie, Ulrika   Stödjande / Supporting
Helgeson, Bo   Stödjande / Supporting
Johander, Lisbeth   Stödjande / Supporting
Karlsson, Ulrika   Stödjande / Supporting
Lindholm Jan   Stödjande / Supporting
Moosberg, Sven   Stödjande / Supporting, Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Näverå, Elisabeth   Stödjande / Supporting
Samuelsson, Annika   Stödjande / Supporting
Samuelsson, Bodil   Stödjande / Supporting, Valberedning / Election Committee
Sandin, Gunilla   Stödjande / Supporting
Östberg, Wilhelm   Stödjande / Supporting