Wigblad, Rune

Rune Wigblad

Rune Wigblad är professor i Företagsekonomi med inriktning mot Industriell Ekonomi
Mobil: +709100594 (0709100594): 
Mail: runblad@gmail.com

Invald 2014-03-31  professor i företagsekonomi inriktning industriell ekonomi 

Rune Wigblad föddes 1952 och växte upp i Göteborg. Han blev Civilingenjör vid Linköpings Tekniska Högskola 1976, Teknologie doktor 1987 och docent 1994 vid samma lärosäte, inom Industriell Organisation (Industriell Ekonomi). År 2010 blev han utsedd till Professor i Företagsekonomi med inriktning Industriell Organisation vid Högskolan Dalarna och 2014 förordnades han som professor i samma ämne vid Strömstads Akademi.

Wigblad gjorde akademisk karriär fram till docent vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH) inom ämnet Industriell Organisation 1994. Han har varit verksam inom företagsekonomiämnet (FEK) vid ESI (Inst. för Ekonomi, Statistik och Informatik), Örebro Universitet (ÖU), 1994 – 1997 på halvtid och från 1997 – 2000 på heltid. Vid Örebro Universitet var Wigblad aktiv med att bygga upp ett utbildningsprogram i Företagsekonomi samt deltagande i en profilsatsning kallad ”Elektronisk Handel”. År 2001-2008 var Wigblads verksamhet vid Örebro universitet huvudsakligen kopplat till forskarutbildningen i Företagsekonomi. Hans tjänstgöring var 2001 och framåt på Högskolan Dalarna där Wigblad bl a under vissa tidsperioder har fungerat som forskningsledare för Företagsekonomi, ansvarig för Ekonomprogrammet, ämnesansvarig för Industriell Ekonomi och huvudområdesansvarig för programmet Personal och Arbetsliv (PAL).

Wigblads forskning har huvudsakligen handlat om hur man kan skapa konstruktiva alternativ i samband med nedläggningar. Ett forskningsfynd är att det efter den första chocken i nedläggningsfabriker uppträder en nedläggningseffekt, d v s en produktivitetsökning, vilket är ett skarpt argument för långa nedläggningstider. Vidare uppmärksammas möjligheten att, med långa nedläggningsperioder, genom aktiva åtgärder få över den ordinarie personalen till andra arbeten på den lokala arbetsmarknaden, genom att organisationen hyr in visstidsanställda under själva nedläggningsprocessen.

Aktuella publikationer:

– Wigblad, R., Östberg, J.,”Socialt ansvariga avvecklingar – Scania ABs avvecklingar 2005-2008 – från nedläggning till- omställning i Falun och Sibbhult”. LO-tryckeriet, Stockholm, 2009.

– Rydell, A., Wigblad, R., (2011) Company-level flexicurity during the restructuring process: A model, Transfer vol 17 nr 4, p 547-562.

– Wigblad, R., Hansson, M., Townsend, K. and Lewer, J. (2012) Shifting frontiers of control during closedown processes. Personnel Review Vol. 41 Iss: 2.

– Rydell, A., Wigblad, R., (2012) The Quest for CSR in Closedowns. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol 2, Nr 3, p 143-160

– – – – –

Rune  Wigblad is professor of Management and Operations Management

Rune Wigblad was born 1952 och grew up in Göteborg. He became civil engineer at Linköping School of Technology 1976, Dr (Tech.) 1987, and Associate Professor 1994. He was appointed Professor in Management at Dalarna University 2010. 2014 he was appointed Professor in Management at Strömstads Akademi.

Wigblad had his main academic career at Linköping School of Technology (LiTH) in the subject work organization within Operations Management. His assignment at Örebro University was mainly Management (Business Administration) and he was active implementing a new education program in the field of Management which also addressed issues concerning Quality development. At Örebro University he was also the prime mover in research concerning Electronic Commerce. He also graduated one doctor and one licentiate student and participated in establishing a doctoral education program. At Dalarna University he had assignments as research leader in Management, and responsibility for the subject Operations Management and Work Science.

Wigblads research has been dealing with development alternatives in extreme situations such as closedowns. One discovery is that after the first chock due to the closedown decision, a “closedown effect” appear, i e  a human driven productivity increase. Several publications discuss the closedown effect, which is a strong argument in favor of long closedown periods. Furthermore a research interest concerns the possibility with active measures during long closedown periods with the aim of transferring permanent employees to other jobs at the local labor market  This is achieved through hireing of temporary employees during the closedown process. 

Recent publications: 

– Wigblad, R., Östberg, J.,”Socialt ansvariga avvecklingar – Scania ABs avvecklingar 2005-2008 – från nedläggning till- omställning i Falun och Sibbhult”. LO-tryckeriet, Stockholm, 2009.

– Rydell, A., Wigblad, R., (2011) Company-level flexicurity during the restructuring process: A model, Transfer vol 17 nr 4, p 547-562.

– Wigblad, R., Hansson, M., Townsend, K. and Lewer, J. (2012) Shifting frontiers of control during closedown processes. Personnel Review Vol. 41 Iss: 2.

– Rydell, A., Wigblad, R., (2012) The Quest for CSR in Closedowns. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol 2, Nr 3, p 143-160