Dahlström, Annika

Annica Dahlström

förordnades som akademins sjunde hedersprofessor 9/12-14

Annica B. Dahlström, född i Upplands Väsby 1941, är professor emerita sedan 2008.
Studentexamen vid Sveaplans Högre Allmänna Läroverk för flickor å Norrmalm i Stockholm
1959, Med. Dr. (cum laude) Karolinska Institutet 1966, docent 1967. Olika befattningar vid
Histologis Institutionen, Med. Fak, vid Göteborgs Universitet från 1968, professor vid samma institution 1983-2008. Med. lic. och leg. Läk. Vid GU 1973. 1967 visiting professor vid Rockefeller University i New York (hos prof. Paul Weiss). 1973-1983 forskartjänst hos MFR. 1992-1995 prorektor vid GU. 1972-1984 deltidspraktik som läkare. Medl. av MRCs
granskningskommittée ”Morfologi” och ”Neurovetenskap” 1985-1993, styrelseledamot och v. ordf. i Sv. Military Academy 1993-2009, styrelseledamot Skövde Högskola 2000-2003,
Svenska Parkinsonförbundet 1998-2008, Kungliga och Hvitfeltska Stiftelsen, Volvo Medical Advisory Board 1987-1999, ordf. i styrelsen för svenskt Arbetslivsforskning 1995-1996. Invald KVVS 1995, co-founder av Hjärnfonden 1994, samt av Föreningen Alexandrias Vänner 1994. Ordf. i skandinaviska kommitteen för biblioteket i Alexandria som donerat Nobelbiblioteket till Bibliotheca Alexandrina vid dess invigning 2002. President för European Soc. for Neurochemistry 1988-1992.

The Retzius Prize, Karolinska Institute 1965, Stora Fernströmspriset Göteborg 1982
Omkring 450 artiklar inom neurobiology, kartläggning av monoaminerga bansystem i CNS and PNS, intra-axonal transport, carcinoidtumörer, gastrointestinal fysiologi,
neuropharmacology, , vävnadsodling, confocal laser-scanning mikroskopi av CNS.
Co-editor för “Progr. in Catecholamine Research”, Parts A, B, C 1984 and
1987, Alan R. Liss Inc. , New York. Kapitel i monografier “Neurochemistry” och “Axonal
Transport”. Uppslagsord i Encyclopedia Neuroscientia under “Adrenergic Neurons” 2006.
Författat populärvetenskaplig bok ”Könet sitter i Hjärnan” Corpus-Gullers Förlag, 2007 samt redigerat m. Christian Sörlie ”För våra barns bästa – en antologi om tidig barnomsorg, evolutionen och psykisk hälsa, Nomen förlag 2016.
Tilldelad titeln "hedersprofessor" av The Medical University, Shengyang, China, 2004.