Høeg, Asger

Invald 2019-11-05
hedersprofessor
Honorary Professor

CV for Asger Høeg (25. januar 2016)
Uddannelse:
Født 1947.
Civilingeniør (B) fra Danmarks Tekniske Universitet.
HD i strategi og Planlægning fra Copenhagen Business School (1979).
Dansk Arbejdsgiverforenings Kursus i Virksomhedsledelse (KIV 27),  1984.

Ansættelser:
1972 – 1973 Rådet for Trafiksikkerhedsforskning.
1973 – 1974 Sjællandske Ingeniørregiment.
1974 – 1977 Bisballe Planlægning.
1977 – 1981 Fuldmægtig i Ministeriet for Offentlige Arbejder, Planlægningsafdelingen.
1981 – 1988 Overingeniør og senere vicedirektør i Postlinjen i Post og Telegrafvæsenet
1988 – 201  Direktør for Experimentarium
2014 –  2016 Projektdirektør, Experimentarium.
2015 –   Asger Høeg Rådgivning.
Bestyrelsesposter
2004 – 2007 Formand for ECSITE, The European Network of Science Centres and Museums. Medlem af ECSITE’s bestyrelse fra 1991 – 2009 samt fra 2010 – .
Fra 1998 – Næstformand i Siemensfonden bestyrelse.
Fra 1988 – Medlem af Wonderful Copenhagens Repræsentantskab.
Fra 1995 – 2003 Censor ved Danmarks Tekniske Universitet.
Fra 1999 – 2011 Af kulturministeren udpeget som eksternt medlem af Skolerådet ved Kunstakademiets Arkitektskole.
Fra 2003 – 2012 Af den norske forskningsminister udpeget som medlem af Vitensenterstyret.
Fra 2006 – Bestyrelsesmedlem af Sagnlandet lejre.
Fra 2006 Ekstern lektor og speciale vejleder ved Copenhagen Business School.
Fra 2009 – Medlem af Repræsentantskabet for Design Museum Danmark.
Fra 2013 Medlem af A. P. Møller Fondens Vurderingsudvalg vedr. Fondens Donation til Folkeskolen
Fra 2014 –  The LEGO House Challenge Board.
Fra 2014 –  Medlem af Garderhøjfortets Nævn.
Fra 2015 –  Medlem af bestyrelsen for Post & Tele Museet.

Af Hendes Majestæt Dronningen benådet med Ridderkorset af Dannebrogordenen i juni 1986 og med Ridder af Dannebrogordenen af Første Grad i april 2013. Modtog i oktober 2001 H. C. Ørsted Medaljen i Bronze. 2011: Hedersprofessor ved Strömstad Akademi.
Modtog i oktober 2013 ”The Roy L. Shafer’s Leading Edge Award for Experienced Leadership”.

Medlem af Tænketanken ”Forsk og Fortæl, Bedre forståelse for Forskning” (2002 – 2004) samt Arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed (Rapport: ”Et Fælles Løft”), 2007 – 2008