Asplin Nina

Invald 28 januari 2018

Nina Asplin, assisterande professor i reproduktiv och perinatal hälsa 30/5-18
Assistant Professor in Reproductive and Perinatal Health
Personnummar 640306-7587
Multrågatan 30, 16255 Vällingby, mobil 0733 747 133
nina.asplin@gmail.com