Jönsson, Bodil

Invald 2012-11-24
hedersprofessor
Honorary Professor

Bodil Jönsson

Bodil Jönsson, hedersprofessor 24/11-12

Efter ett långt universitetsliv inom såväl fysik som rehabiliteringsteknik har jag nu som professor emerita alla möjligheter i världen att lära, tänka, forska, läsa, skriva och föreläsa. Jag kan med andra ord fortsätta att allt mer avskalat gå i riktningen ”forward to basics” – mot det som är viktigt, svårt och roligt.

Jag försöker bland annat tränga in i vad det innebär att bli gammal i vår tid – inte bara för egen del utan också mer allmänt utifrån alla de förändringar som tillkommit under loppet av en enda generation. Området är så utmanande att det attraherar min fulla nyfikenhet, mönsterigenkänningsförmåga och kreativitet. Jämför också böckerna ”Tid för det meningsfulla” (2012), ”När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid” (2011) och mitt kapitel i ”Nya tankar om kreativitet och flow”, redaktör Georg Klein (2012).