Egermark, Inger

Inger Egermark, biträdande professor i ortodonti   Associate Professor in Orthodontics

Invald 2014-04-21
biträdande professor o ortodonti
Associate Professor in Orthodontics 

Efter min tandläkarutbildning vidareutbildade jag mig till specialist i ortodonti/tandreglering. Min huvudsakliga tjänstgöring har varit på Tandregleringskliniken i Kungsbacka men jag har även haft olika befattningar och forskat på Odontologiska Kliniken i Göteborg. År 1982 försvarade jag min avhandling på avdelningen för klinisk bettfysiologi, ” Mandibular Dysfunction in Children and in Individuals with Dual Bite” och därefter har jag följt barnen upp till vuxen ålder med att göra longitudinella studier efter 5,10 och 20 år. Via enkät och klinisk undersökning av barnen och de unga vuxna ville jag utröna eventuella samband mellan ocklusion och bettfel å ena sidan och  käkledsbesvär/käkfunktionsstörningar å andra sidan.

– – – –  – –

After my dental exam/degree I went through specialist training in Orthodontics. I have been Head of the Orthodontic Clinic in Kungsbacka and have had employments at the Departments of Stomatognathic Physiology and of Orthodontics at the Dental School of Göteborg University. My thesis title is ”Mandibular Dysfunction in Children and in Individuals with Dual Bite” and the goal was to highlight the connection between dental occlusion/malocclusions  and presence of orofacial pain and difficulty of mouth opening, often named TMD (Temporo Mandibular Dysfunction). These children were afterwards followed longitudinally after 5, 10 and 20 year