Hofrén, Erik

Invald 2008-09-10
hedersprofessor 23/2-17 och professor i museivetenskap
Honorary Professor and Professor of Museum Science 

Erik Hofrén var en av initiativtagarna till Strömstad akademi och förordnades som en av akademins första professorer vid bildandet 10/9 2008, som  professor i museivetenskap. Han förordnades som hedersprofessor vid akademin 23/2 2017. Hofrén är professor em. i museivetenskap vid Linköpings universitet, tidigare även vid Umeå universitet. Han är född i Kalmar 1936. Fil.kand. i Lund l958 och fil.lic. i historisk arkeologi 1963, också Lund.

Intendent vid Malmö museum 1963 med särskilt ansvar för stadsmiljöfrågor. 1967  till Falun som landsantikvarie och chef för Dalarnas museum. Under 1980-talet ledamot av statens kulturråds styrelse och ordförande i Nämnden för konst, museer och utställningar. Utsågs som chef för Tekniska museet i Stockholm (men hann ej tillträda) för att istället bli direktör för Arbetets museum i Norrköping. Initiativtagare till Framtidsmuseet i Borlänge, Centrum för populärvetenskap (tillsammans med Lars Broman) och Ekomuseum Bergslagen (tillsammans med Örjan Hamrin). Har varit ordförande i Rådet för museivetenskaplig forskning och vice ordförande i Rådet för yrkeshistorisk forskning ,liksom Föreningen för populärvetenskap.

Han har genomgått Nordiska institutet för samhällsplanering (Nordplan) och varit knuten till Sekretariatet för framtidsstudier.

Ett genomgående drag i Hofréns arbete är kopplingen mellan erfarenheter vunna i det praktiska fältet överförda till det teoretiska i en dialektisk process, sammanfattad i Samverkansspiralen, vetenskaplig dokumentation, konstnärlig gestaltning, samhällskritisk debatt. Hofrén är engagerad i ett Sidaprojekt som särskilt berör demokratiutveckling i Lettland och Vitryssland. Hofrén har medverkat i många statliga utredningar och som särskild utredare: Frågor till det industriella samhället (SOU 1999:18).

Hofrén är Hedersledamot, Tekniska museets vänner och Hedersledamot, Dalarnas spelmansförbund. Han mottog hösten 2013 Dalarnas landstings kulturpris.

Litteratur: Museet som makt och Motstånd. (1986) Festskrift tillägnad Erik Hofrén.

– – –  – – – –

Erik Hofrén is one of the initiators of Strömstad Academy and was appointed as one of the Academy’s first Professors at its establishment 10 September 2008; of Museum Studies. He Professor Emeritus of Museology/Museum Studies at Linköping University and Umeå University. He has been Director of National Museum of Work, Norrköping and Dalarnas Museum with the Futures´ Museum, and was appointed Director of the National Museum of Technology, Stockholm.

He has been a member of Swedish National Council of Culture and chaired its Committé for Arts, Museums and Exhibitions, project leader The Secretariat for Futures Studies, Stockholm and expert to the Swedish government concerning industrial heritage and society.

He har worked extensively with community museums and social planning, such as ecomuseums, neigbourhoodmuseums and working-lifemuseums. Urban landscapes as public spaces and  the power of place is of special interest.

Hofrén is Honorary Member of Tekniska mussets vänner (Association of Friends of National Museum of Technology) and of Dalarnas spelmansförbund (Fiddler Association of Dalecarlia). He received the 2013 Culture Award from Dalecarlia County.