Fletcher, John

John Fletcher

John Fletcher förordnades som forskningsassistent i ekonomi vid Strömstad akademi 22/2-17.

Han föddes 35 i Trollhättan och tog studenten 54 på Lundsbergs Skola. Efter militärtjänstgöring 54 – 55 reste John Fletcher i Europa och Nordamerika under 55 – 60.

Genomgick arméofficersutbildning vid Karlberg 60 – 61 och tjänstgjorde från 61 som officer vid T3 i Sollefteå.

Studerade vid Handelshögskolan i Göteborg och parallellt vid Göteborgs Universitet 64 – 67. Erhöll civilekonomexamen och fil kand (engelska, företagsekonomi, statistik) 67.

Arbetade på Handelsbanken (huvudkontoret) 67 – 70 och inom Sandvik-koncernen 70 – 90 som (bland annat) ekonomiansvarig i Kanada (79 – 82), VD för ett produktionsbolag i Texas (82 – 85) och ’Vice President, Long Term Financing’ vid huvudkontoret (86 – 90).

Medgrundare och delägare av Söderbaumska Skolan, Falun 94 – 04.

Medgrundare av branschorganisationen Friskolornas Riksförbund 95; styrelseledamot 95 – 00.

Medgrundare av gemenskapsboendet Tersen i Falun 2005.
Deltog i omstarten (06) av intresseorganisationen Kollektivhus.nu; styrelseledamot 06 – 12.

Har sedan 07 arbetat med frågor kring det svenska välfärdssystemet och den människosyn som återspeglas i detta system samt de ekonomiska och demokratiska frågeställningar som bland annat åldersutvecklingen och folkvandringen ställer Sverige inför.
Öppnade siten (15) för att belysa dessa frågor. Siten har haft 10.000 besök under de första två åren..

 – – –  – – – –

John Fletcher has been accepted as Research Assistant Economy at Strömstad Academy 22 February 2017.

He was born in 35 in Trollhättan and graduated from High School in 54. After completed National Service 54 – 55 he travelled in Europe and North America during 55 – 60.

Graduated from Army Officer Education at Karlberg 61 and served on active duty from 61.

Graduated from Handelshögskolan i Göteborg in 67 and at the same time earned a bachelor’s degree in English, Business Administration and Statistics.

Employed by Handelsbanken (Head Office) 67 – 70 and the Sandvik Corporation 70 – 90, holding positions as (among others) VP Finance in the Canadian subsidiary, President in an Oil Bit Manufacturing Company in Texas, and VP Long Term Financing at the Head Office.

Cofounder and part owner of Söderbaumska Skolan 94 – 04.
(www.pysslingen.se/soderbaumskaskolan/
)
Cofounder of the branch organization ’Friskolornas Riksförbund’ and Member of the Board of Governors 96 – 00.