Frejd, Torbjörn

Här kommer text om professor Torbjörn Frejd att läggas in.

Invald 2009-06-01
professor i organisk kemi
Professor of Organic Chermistry