Gedrovics, Jānis

Jānis Gedrovics

Invald 2010-05-01 ledamot 1
 professor i utbildningsvetenskap 3/5-12
Professor of Science of Education