Hammarlund, Karl Gunnar

Karl Gunnar Hammarlund

KG Hammarlund är biträdande professor i historia med historiedidaktik vid Strömstad akademi. Invald 2017-03-15

Personlig beskrivning: KG är född i Göteborg 1954. Han har tidigare varit verksam som forskare och universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, där han under 15 år var ämnesansvarig för historia inom högskolans lärarutbildning. Akademisk bakgrund: KG avlade filosofie kandidatexamen vid Stockholms universitet 1983. Efter ett antal år i olika befattningar inom fackföreningsrörelse och ideella organisationer återvände han till akademin och avlade doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet 1998. Som universitetslektor i historia vid Högskolan i Halmstad arbetade han främst inom lärarutbildningen. Under den tiden kompletterade han sin utbildning med en masterexamen i utbildningsvetenskap vid Institute of Education, University of London (2013). Hans forskning berör framför allt frågor om historisk kunskap och hur antaganden och föreställningar om kunskap påverkar undervisning i historia, såväl i högskola som i skola. Annan relevant information: KG är aktiv medlem av det nationella nätverket för
historiedidaktisk forskning och The International Society for the Scholarship of
Teaching and Learning in History (ISSOTL in History). Det mesta av hans
vetenskapliga produktion finns tillgänglig via researchgate eller academia 

ENGLISH VERSION
KG Hammarlund is Associate Professor of History and History Teaching at
Strömstad Academy. He was born in Gothenburg, Sweden, in 1954. KG’s latest
position, for 15 years, was as Senior Lecturer and subject leader at Halmstad
University.
KG Hammarlund graduated as B.A. at Stockholm University 1983. After various
positions within the trade union movement and NGOs he returned to the academy
and received his PhD degree at Gothenburg University 1998. As Senior Lecturer in
History he added a M.A. degree in Education (Institute of Education, University of
London 2013), to his CV.His research activities focus on historical knowledge and
how epistemological presuppositions affect History teaching and learning in both
secondary and tertiary education.
KG Hammarlund is an active member of the Swedish national network for research in
history teaching and learning and The International Society for the Scholarship of
Teaching and Learning in History (ISSOTL in History). Most of his scholarly texts are
available at researchgate eller academia