Ingelstam, Lars

Lars Ingelstam

Lars Ingelstam, professor i teknik och social förändring

Invald 2016-03-05 professor i teknik och social förändring  Professor of Technology and Social Change

Lars Ingelstam blev civilingenjör vid KTH 1959, inom avdelningen för teknisk fysik. Han blev tekn. lic. i matematik och matematisk fysik 1961 och disputerade 1964 i matematik på avhandlingen Studies in Real Normed Algebras, efter forskarstudier vid KTH och Yale University. Efter disputationen var Ingelstam verksam vid KTH:s matematiska institution som docent och laborator. Efter en period som gästprofessor i matematik vid universitetet i Kairo, ledde han 1968 -1971 en forskargrupp i planeringsteori, gemensamt inrättad av FOA och KTH.

Därefter fick Ingelstam uppgifter utanför universitetsvärlden. Han blev utredare och sedan chef för Sekretariatet för framtidsstudier. När Linköpings universitet 1980 startade tematisk forskning och forskarutbildning återgick Ingelstam till akademisk verksamhet och utnämndes till professor inom temat teknik och social förändring, en befattning som han innehade fram till sin pensionering 2002. Han har medverkat i flera offentliga utredningar och tillhört regeringens forskningsberedning. Han har belönats med H M Konungens medalj, Thuréus’ pris av Vetenskapssocieteten i Uppsala samt Linköpings universitets guldmedalj.

Under senare år har Ingelstam varit verksam som fri forskare och författare och bland annat ägnat sig åt freds- och säkerhetspolitik. Detta har redovisats bl a i Fred, säkerhet försvar (tillsammans med Anders Mellbourn), Stockholm 2014 samt som huvudsekreterare i den oberoende Natoutredningen: Sverige Nato och säkerheten, Celanders förlag 2016.

Lars Ingelstam förordnades som professor i teknik och social förändring vid Strömstad akademi 5/3 2016.