Böhme, Jan

Här kommer information of professor Jan Böhme att läggas in.

 

Invald 2010-10-18
professor i molekylärbiologi
Professor of Molecular Biology