Janzon, Bode

 
Invald  2018-09-28 
Assisterande professor i historia 
 
 
BILD 
 
bode.janzon@telia.com 
 
Bode Janzon är förordnad som assisterande professor i historia vid Strömstad Akademi. 
Han föddes 1945 i Trollhättan och är uppvuxen där. Efter studier vid Göteborgs universitet 
har han f. allt varit yrkesverksam inom det statliga arkivväsendet. 
 • Modern svensk historia särskilt idrottsrörelsens historia. Arkivistik/-vetenskap. 
 • Fil. kand. vid Göteborgs universitet 1969 (historia, statskunskap, ekonomisk historia, ide och lärdomshistoria), doktorandstudier i historia vid Göteborgs universitet, disputation 1978.
 • Fil. dr examen 1981 vid nämnda universitet.
 • Undervisning i historia vid nämnda universitet och Karlstads högskola/universitet.
 • Undervisning i arkivvetenskap vid Karlstads högskola/universitet och Uppsala universitet. 
 • Ledamot av Carl Johansförbundet, Uppsala, Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia resp. Svenska Fornskriftsällskapet, Uppsala. 
 • Avslutade ledamotskap: Jernkontorets bergshistoriska utskott, Stockholm (2008-2017), Länsforskningsrådet för Uppsala län, Uppsala (2009-2014 som ordförande) resp. Föreningen Bergslagsarkiv (1988-2008 som ordf.). 
 • Amanuens i historia vid Göteborgs universitet 1970-1974, arkivarie vid Landsarkivet i Göteborg 1977-1986, arkivchef/landsarkivarie vid Värmlandsarkiv, Karlstad 1986-1999 resp. landsarkivarie vid Landsarkivet i  Uppsala 1999-2008.  
 •  Länk till libris.kb.se. 
 
English

Bode Janzon is Assistant Professor of History at Strömstad Academy. He was born 1945 and raised in Trollhättan. After studies at the University of Gothenburg he held occupations in several governmental archive offices.

 •  Modern Swedish history, especially history of the Sports Movement. Arcihival research work.
 •  Bachelor of Science 1969 ( History, Political Science, Economic History, History of Ideas) at the University of Gothenburg. 
 •  Ph. D in History at the University of Gothenburg 1981.  Lecturing att Department of history at University of Gothenburg and Karlstad.
 • Lecturing at Department of archival research at university of Karlstad and Uppsala.
 • Fellow at Carl Johansförbundet, Uppsala, Kungliga Samfundet för utgivande av skrifter rörande Skandinaviens historia och Svenska Fornskriftsällskapet, Uppsala.  
 •  Concluded fellowships: Jernkontorets Bergshistoriska utskott, Stockholm 2008-2017, Länsforskningsrådet för Uppsala län
 •   2009-2014 (chairman) and Föreningen Bergslagsarkiv 1988-2008 (chairman).
 •  Amanuensis 1970-1974 at Department of history, University of Gothenburg, Archivist at Provincial Archives in Gothenburg
 • 1977-1986, Principal at Provincial Archives of Värmland 1986-1999, Principal at Provincial Archives in Uppsala 1999-2000     
 • bode.janzon@telia.com