Johansson, Bengt

Här kommer inom kort en presentation av Bengt Johansson att läggas in.

Invald 2009-01-19
forskningsassistent i utbildningsvetenskap
Research Assistant in Science of Education