Kullenberg, Gunnar

Här kommer information om prof. Gunnar Kullenberg att läggas in.

Invald 2009-11-08
professor i oceanografi 
Professor of Oceanography