Lindberg, Odd

Här kommer text om professor Odd Lindberg att läggas in.

Invald 2010-02-18
 professor i socialt arbete
Professor of Social Work