Lingefjärd Thomas

Invald 28 januari 2018

Thomas Lingefjärd, biträdande professor i matematikdidaktik 30/5-18
Associate Professor in Mathematics Education
född 19520517
Arsenalsg 12B, 41120 Göteborg, mobil 0708 293 973
thomas.lingefjard@gu.se