Ljungström, Åsa Werner

Invald 2009-03-19
biträdande professor i etnologi 
Associate Professor in Ethnology

Åsa Werner Ljungström, biträdande professor i etnologi vid Strömstad akademi.
Fri forskare bosatt i Uppsala, docent i etnologi, pensionerad från Mittuniversitetet, Inst. för humaniora, Härnösand, tidigare tjänstgöring vid folkminnesavdelningen vid SOFI i Uppsala, folkbibliotek, museer och hemslöjdsinventeringar i Sigtuna och Örnsköldsvik, Anundsjö sn.

Avhandlingen Öster om Arlanda” 1997 belyser kvinnor och mäns värderingar 1880-1980 i jordbrukslandskapet genom inspirerade berättelser utlösta av gamla hemslöjdsföremål: matsaker om hunger och klass, textila arbeten om livssorger. ”. Short presentation available at, click,  /Papers/Ljungström.

Pågående arbete behandlar svartkonstböcker och manuskript från 1700- och 1800-talen i Småland, Västbo härad, Sandviks socken och gård, häradsskrivaren och prostarna Gasslander i lokalhistorien.

”I hamn utan skam”: P-medel har lett till åtskillnad mellan sexualitet och föräldraskap utan den tidigare inramningen av äktenskap. Graviditet blev ett val, inte ett öde.

I ”Frihet i evighetsarbete” och ”Skogstorpens döttrar” har tre kvinnor födda 1912-15 intervjuats om sin syn på arbete genom livet från skogstorpen in i det moderniserade folkhemmet.
I den verksamhetsförlagda utbildningen fick lärarstuderande under åren 2000-07 i uppgift att se efter hur genus fungerade i skolan. (2007) ”Idealläraren som vision” I: Gösta Arvastson och Billy Ehn (red.), Kulturnavigering i skolan. Analys pågår.

Långväga bondehandel från Örnsköldsviksområdet behandlas i ”Local Heroes of Today: A Case Study of 19th Century Farmers’ Long-Distance Trade Lapland-Stockholm, as a model of Enter prise”.