Lorendahl, Bengt

Här kommer text om biträdande professor Bengt Lorendahl att läggas in.

Invald 2010-02-18
 biträdande professor i företagsekonomi 
Associate Professor in Business Administration