Björkroth, Maria

Maria Björkroth,

foto Ch.Lindeqvist

Maria Björkroth, assisterande professor i museivetenskap 12/7-12

Filosofie doktor, antikvarie vid Dalarnas museum, Falun, sedan år 2006.

Tidigare verksam inom kulturmiljövård och museiverksamhet huvudsakligen 1983—1988 samt 1994—1997. Forskare i etnologi och museologi, universitetslärare 1989—1993 och universitetslektor i museiverksamhet och kulturmiljövård, huvudsakligen 1998—2005. Även studierektor för museologiprogrammet, Institutionen för kultur och medier vid Umeå universitet. Gästlektor, hösten 2001 vid Robben Island Museum Training Programme (RIMTP) Kapstaden, Sydafrika. Del av Visual Cultures in Dialogue SIDA-finansierat projekt. Har också undervisat vid Kulturvetarlinjen Historiska institutionen vid Stockholms universitet, och vid Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm. Fil. kand. 120 poäng Uppsala universitet, Övriga kurser 90 poäng. Filosofie doktorsexamen 160 poäng Umeå universitet.

  Urval av publicerade arbeten
Socken och hembygd : byggstenar för samhälle och historia. Ingår i: Riksarkivets årsbok. – 2002-3006. ; 2016, s. 9-22 : ill
Johan Larsson – folkskolläraren som blev dansupptecknare. Ingår i: Eldsjälarna och dansarvet : om forskning och arbetet med att levandegöra äldre dansformer / redaktör: Linnea Helmersson. – 2012. – ISBN: 9789163712036 (inb)
 Hembygdsrörelse eller museum. Ingår i: Dalarna. – 1400-3376. ; 2010(80), s. 120-125 : ill.
Dagens museum. Ingår i: Kulturarvens dynamik : det institutionaliserade kulturarvets förändringar. – 2005. – (Skriftserie / Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet, 1653-0373 ; 2005:2). – 91-975663-1-4 ; S. 297-300
Hembygdsrörelsen : några iakttagelser med utgångspunkt från Skåne. Ingår i: Hembygd överallt. – 2004. – (Årsbok – Skånes hembygdsförbund, ISSN 1650-1292 ; 2003). ; S. 33-38
 Ett nytt Sverige. Ingår i: Dalarna. – 1400-3376. ; 2005(75), s. 23-34 : ill.
 Kraften från det Stora Kopparberget. Hur Dalarnas kulturella utveckling påverkats av en gruva. Anförande vid Världsarvsinvigningen i Falun 2002-05-31.
www.dalarna.se/templates/NewsPageDalarna_5128.asp,
publiceringsdatum 2002-07-02.
Webben, en plats där museet möter fantasin. Ingår i: www.alba.nu Alba nr 7/2002, publiceringsdatum 12 december 2002.
An unforgettable hand-on educational experience. Ingår i: Visual cultures in dialogue. Umeå: Bildmuseet Umeå universitet: Visual cultures in dialogue project 2002 [p. 42].
Kollektivt uppror : karneval i franska Västindien. Ingår i: Kulturella perspektiv. – 1102-7908. ; 2002(11):3, s. [32]-40 : ill.
Idétransportör i hembygdsrörelsen. Ingår i: Hembygden. Organ för finlandssvenskt hembygdsarbete nr 5 2001. Helsingfors: Finlands svenska hembygdsförbund.
 – Gräsrotsmuseer. Vem bryr sig om museerna, fågel, fisk eller gräsrötter mitt emellan? Ingår i: Kulturella perspektiv nr 4 2001.  Umeå: Föreningen kulturella perspektiv; s. 7—16.
Platser vi minns. Ingår i: Museer som minnen – minnen av museer / Rolf Kjellström & Gunnar Ternhag (red.). Stockholm 1999: Nordiska museet (Forskarrapport / Nordiska museet).
 – Hembygd i samtid och framtid 1890-1930 : en museologisk studie av att bevara och för-nya. 2000. Umeå : Univ. Papers in museology / Museologi Institutionen för kultur och medier ; 5.
 – Heimatlehre und Landesverrat – Uno Stadius und die Anfänge der schwedischen Heimatbewegung – 1894 bis 1909. Ingår i: Auf freiem Grund mit freiem Volk. Alternative Siedlungen in Deutschland und Schweden im industriellen Zeitalter. Berlin 1999: Verl. Dr. Köster.
 – På spaning efter kvinnorna i Bergslagen. Busk, Yvonne (red.) 1999. Smedjebacken: Ekomuseum Bergslagen: skriftserie nr 5.
 – Hembygdens museer – bland andra museer. Ingår i: Museet som makt och motstånd : festskrift till Erik Hofrén 10 april 1996. – 1996. – 91-630-4241-x ; S. 115-120