Morberg, Åsa

Åsa Morberg

Invald 2013-06-14  biträdande professor i didaktik  Associate Professor in Education 

Åsa Morberg är lektor emerita och docent i didaktik vid Högskolan i Gävle.Hon innehar just nu ett uppdrag som ämnesansvarig i didaktik. Under 2009-2012 hade Åsa Morberg ett uppdrag som akademichef för Akademin för Utbildning och Ekonomi, AUE, vid Högskolan i Gävle. I akademin fanns bland annat alla lärarprogram och ,RUC X som står för regionalt utvecklingscentrum för X-län. Hon har ägnat hela sitt yrkesliv åt lärarutbildning, kompetensutveckling för lärare och praxsisnära forskning om lärare för lärare. Hon har också arbetat med högskolepedagogisk utbildning för lärare inom högre utbildning. Hennes avhandling: Morberg, Å. (1999) Ämnet som nästan blev: En studie av metodiken i lärarutbildningen. Stockholm: LHS förlag handlar om utvecklingen av metodikämnet i lärarutbildningen. Åsa Morberg var den forskare som i Sverige startade den s.k.  inductionforskningen och en av initiativtagarna till forskningsgruppen ”Induction” vid Högskolan i Gävle. Hon ledde under drygt tio år tre deltagarorienterade och praxisnära forsknings – och utvecklingsprojekt de s.k. induction-projekten i kommunnätverket Induction. Projekten drevs tillsammans med nio kommuner, de fackliga organisationerna och högskollärare och utvecklade och forskade kring nya lärares första tid.. Hon är medlem av ATEE och ledamot av Administrative Council av Association Teacher European Educators (ATEE) och i Research and Development Center RDC In service learning. Åsa Morberg kandiderar som Vice President i ATEE. Hennes internationella erfarenhet är betydande och omfattar bl a flera internationella projekt.