Areskoug, Nils-Göran

Nils-Göran Areskoug

Foto: Lütfi Özkök

Nils-Göran Areskoug förordnades till biträdande professor i tvärvetenskapliga studier vid Strömstad akademi den 14 oktober 2009. Hans installationsföreläsning den 18 juni i Strömstad stadhus bar titeln ”Tvärvetenskapens Förankring i Individ och Samhälle – En Forskningsstrategisk Utmaning”.       

Nils-Göran Areskoug, född Sundin 1951, växte upp i skolstaden Växjö. Tidig musikutbildning följdes av mästarkurser i piano för Hans Leygraf vid Mozarteum i Salzburg och en kantors- och organistexamen i Lunds Domkyrka 1968. Breddade studier i musik, litteratur och konst fortsatte vid Musikhögskolan och universiteten i Stockholm och Uppsala där Areskoug avlade fil. kand och musikteoripedagogisk examen. Han var verksam som musik- och kulturkritiker främst i Svenska Dagbladet och undervisade 1974-85 vid bland andra Edsbergs Musikinstitut, Stockholms universitet och Musikhögskolan samt som frekvent gästföreläsare i nordiska grannländer, Europa och i USA, vid University of California San Diego (UCSD) där han mötte fysikprofessorn och Nobelpristagaren Hannes Alfvén. Efter omfattande studier (fem akademiska examina) har han föreläst vid bland annat institutionen för finans och Centre for Advanced Study in Leadership (CASL) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Som tonsättare lärde Areskoug tidigt av mästare som György Ligeti och (under en stipendievistelse i Paris) Olivier Messiaen – och som dirigent av Sergiu Celibidache. Efter studier i filosofi respektive estetik i Lund, Uppsala och på doktorandnivå i Lausanne, i medicin vid Karolinska och i Lund (Läkarexamen 1997) och i strategiskt ledarskap vid BI i Sandvika utanför Oslo (MBA 1998) utnämndes han 1995 till docent i musikvetenskap vid Jyväskylä universitetet från 1996. Hans forskningar om den musikaliska interpretationens teori och praktik ledde honom in på fenomenologi och hermeneutik redan i den serie skrifter, Musical Interpretation Research (MIR), som 1984 utgivits med stöd av Riksbankens Jubileumsfond och som följdes av doktorsavhandlingen Aesthetic Criteria for Musical Interpretation in Performance (1994) med betyget eximia cum laude, publicerad i Jyväskylä Studies in the Arts, vol. 45 (665 sidor).

Areskougs forskning spänner över flera fakulteter och discipliner med fokus på strategiskt ledarskap vid omvandling av kunskap till kompetens för kreativ tillämpning i värdeskapande processer, konstnärligt nyskapande, vetenskapligt nytänkande, entreprenörskap och innovation. Tolkningstänkandet i analytisk eller strategisk belysning står i centrum för en serie tvärvetenskapliga studier och (på uppdrag av FRN) medverkan i konferenser som Transdisciplinarity 2000 ochCollegium Helveticum vid ETH i Zürich under Helga Nowotnys och Yehudi Elkanas ledning. En gränsöverskridande kognitiv forskning om den integrativa erfarenhetens kunskapsteori behandlar skiftande ämnen med det tolkande medvetandet som instrument för fördjupad kritisk reflektion (musik och organisatoriskt ledarskap, medicinsk diagnostik, finansaktörers marknadsbeteende, psykoanalys och neurovetenskap, föräldraalienation och barns psykosociala utveckling).

Areskoug anlitas som sakkunnig till stiftelser och organisationer som Europeiska Kommissionen, Schweizerischer Nationalfonds och Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Vid Nobelstiftelsens 100-årsjubileum 2001 genomförde han samtal med Nobelpristagare, Transdisciplinary Dialogues, och studerade kreativa kulturer som frambringat excellence in performance, så i artikeln Nobel Afterthoughts (2002). Som tonsättare har hans piano- och kammarmusik framförts i Tyskland och ett av hans symfoniska partitur, Symphony for Peace för kör och orkester till credodikten ur Dag Hammarskjölds Vägmärken, uruppförts i Storkyrkan 1985 på initiativ av biskop Krister Stendahl.

Areskoug deltar i aktuell kulturdebatt på det sociala online mediet Newsmill (http://www.newsmill.se/user/nils-goranareskoug). Initiativet Collegium Europaeum utvecklar en arena för transdisciplinär dialog  och ger forskningslänkar och utförligare biografi:  http://sites.google.com/site/coleur/ , http://sites.google.com/site/coleur/links och  http://sites.google.com/site/coleur/aremus  .

A Resume in English is available at http://sites.google.com/site/coleur/aremus/cv-in-english-2-pages .