Nilsson, Per-Olof

Här kommer information om Per-Olof Nilsson, professor i fysik vid Strömstad akademi sedan 1/9 2013, att läggas in.