Nordström, Marie

Invald 2010-03-02
assisterande professor i mikrobiologi 
Assistant Professor in Microbiology

Marie Nordström, assisterande professor i mikrobiologi:

Jag ville rädda världen från proteinbrist och flyttade till Umeå för att förvandla en barkhög till protein. Året var 1968. Så småningom förstod jag att det handlade om fördelningspolitik och inte om matbrist. Men jag fick en licentiat examen i mikrobiologi av den gamla sorten och jag träffade en man med tre små barn som växte upp med oss. Vi fick också två barn tillsammans. Några år hann jag forska på medfödda missbildningar hos nyfödda på institutionen för medicinsk genetik innan vi flyttade till Odense i Danmark. Där var jag med i en grupp som forskade på hur DNA delar sig när celler delar sig. Men så flyttade vi igen och denna gång till Uppsala. Då sprack äktenskapet.

Jag förordnades som vik lektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet 1982. Förordnandet övergick så småningom i cellbiologi och därefter i molekylär biologi.

Jag blev allt mer bekymrad över folks okunskap om den moderna biologin, gentekniken, och dess konsekvenser.  Därför började jag söka efter nya infallsvinklar för att förklara DNA och andra molekyler. Följden blev att jag de senaste 20 yrkesverksamma åren ägnat mig åt tvärvetenskap genom att kombinera konst och vetenskap. Syftet är att sprida kunskap och förståelse om naturvetenskaplig forskning och då främst genteknik.

Konstskolan Gerlesborg på västkusten arbetade många år med vetenskapliga problem. Jag hade förmånen att initiera ett samarbete om genteknik med dem och med forskare som jag handplockat. Detta ledde till en stor utställning på Stockholms Kulturhus som sen fortsatte i olika nordiska länder. Av bara farten fortsatte vi med andra tvärvetenskapliga projekt (se min hemsida )

En ny generation unga konstnärer runt Gerlesborgsskolan är nu beredda att arbeta gränsöverskridande. Antagligen kommer det att vara intressant för Strömstad akademi.