Ohlin, Acke

Acke Ohlin förordnades som biträdande professor i  ortopedi 17/6.16

Invald 2016-06-17
biträdande professor i ortopedi
Associate Professor in Orthopedics