Olivestam, Carl E.

Carl E. Olivestam

Carl E. Olivestam är biträdande professor vid Strömstad Akademi sedan 10 september 2008 och var akademins förste prorektor sedan 21 oktober 2008 fram till årsmötet 2011.

 Carl E. Olivestam född 1942 har sedan tidig barndom uppskattat att ändra boende och studieinriktning och arbetsuppgifter. Han känner sig därför lika hemmastadd i samtliga landskap i Sverige. Efter Teol Kand 1965, Fil Mag 1966, ämneslärarutbildning 1967 vid Uppsala universitet återkom han, efter ett år som lärare i Kramfors och Eskilstuna, till att bli lärarutbildare i Uppsala. Teologie doktorsexamen avla han under Uppsala universitets jubileumsår 1977.

Carl E. Olivestam kom som universitetslektor och kursföreståndare1979 till Umeå universitet efter en lektorstjänstgöring vid Katrineholms gymnasium. Under denna tid utvecklade han den religionsvetenskapliga utbildningen från en 40-poängskurs till en teol kand utbildning, samt la grunden till den religionsvetenskapliga institutionen därstädes. 1988-1989 var han avdelningsdirektör vid dåvarande Universitets- och högskoleverket. Det akademiska livet bytte han mot VD-befattning för Entreprenörutbildningar i Heby AB 1999-2002 för att 2003 byta religionsvetenskap mot pedagogik och didaktik med en universitetslektortjänst vid Göteborgs universitet. Där blev han också docent 2002.

Ett trettiotal boktitlar har han skrivit utgivna på skilda förlag och med en spännvidd från vetenskapliga verk till läromedelsproduktion. Olika uppdrag och projekt på nationell och internationell nivå ingår också i erfarenhetsarsenalen.

2003 introducerade han en utbildnings- och forskningsinriktning som idag benämns neurodidaktik, där han är ordförande för ett kollegium och samordnare för en forskningsgrupp bestående av pedagoger och neurovetenskapsforskare. Tillsammans med akademiledamoten Aadu Ott har de 2010 publicerat på Remus förlag det första läromedlet inom området: När hjärnan själv får bestämma.

I ett annat forskningsprojekt avseende religionsvetenskap som han sedan 2006 bedrivit finns kontinuiteten med ursprungsinriktningen kvar. Tillsammans med forskare från olika universitet i Ryssland samt dess utbildningsdepartement presenterades i såväl bok- som filmform underlag för ett religionsämne och lärarutbildning inom ryska skolan. Projektet blev synnerligen framgångsrikt i och med att ämnet 2010 infördes i den ryska skolan presidenten

Carl E. Olivestams mångskiftande erfarenhet inom olika områden och därtill konsult- och kompetensutvecklarroll gör att han inom Strömstad akademi förutom fortsatt forskning gärna ägnar sig åt att utveckla utbildningserbjudanden till skola och andra samhällsinstanser.

– – – – – –

Carl E. Olivestam was the first Vice Rector at the Stromstad Academy between 2008 and 2011. He is Associate Professor at the Stromstad Academy. He lives in Stockholm. His University degrees are Master of Theology 1965 Uppsala University, Master of Arts 1966 Uppsala University, Teacher training 1967 Uppsala Teacher Training School, Doctor of Philosophy 1977 Uppsala University, and Associate Professor 2004, University of Gothenburg. Moreover, since more than thirty years, he is living part time in Stockholm and part time in Florida.

Appointments during his career has a broad repertoire such as
Senior lecturer, Department of Education, University of Gothenburg; Apponted 1 april 2003. 50% research time. Senior lecturer, Department of Education, Umeå University, Involved in Teacher training. Head of Religious science 1979-1995
CEO Cavillator konsult AB 1995 -. Senior Consultant for Schools and County Councils. Production of textbooks. Real estate administration. CEO Entreprenörutbildningar i Heby AB 1999-2002. Producing competence devoloping courses, i.e. mentorship, entrepreneurship and analyses for companies, schools.
Principal administrative officer Swedish National Board of Universities and Colleges -1988-1989. Responsible for international conferences, networking and management
Senior Lecturer at the Upper Secondary School, Duveholmskolan, Katrineholmn. Teaching RE and History 1978-1979
Lecturer at the Upper Secondary School, Högbergskolan, Tierp Teaching RE and History 1974-1978
Lecturer at Uppsala Teacher Training School 1969-1974. Teaching in RE
Lecturer at the Secondary School, Fristadsskolan, Eskilstuna. Teaching RE , History, Social Studies, Geography 1968
Lecturer at the Upper Secondary School, Ådalsskolan, Kramfors. Teaching RE and History 1967-1968

Carl E. Olivestam has been appointed as a specialist for County administrative Board in Västmanland County 2000-2001; Investigation and inventory developing concerning entrepreneurship in Trade Industry and Education ; Swedish national School Agency concerning developing RE syllabus 1992-1993; Swedish national School Board focusing developing life themes for the Upper Secondary School 1989-1991; Head of political lobbyism for an ecumenical school policy in the Swedish school system; Chairman of the Swedish national Ecumenical School Agency 1999-2006; V Chairman of the Swedish national Ecumenical School Board and head of the committee 1986-1993; and Member of the Swedish ecumenical council  for scientific studies 1985-1999

He has attended a great many International Conferences, e.g. participating and paper presenting in conferences in i e London, UK 1989, Los Angeles, USA 1990, Banff, Canada 1994, Budapest, Ungern 2003, Stanford, Palo Alto, USA. He was SIDA supported journalistic research in Gambia 1984, in Sri Lanka 1986, and Head for five different projects concerning peace and conflicts ni Israel, the West bank and Gaza during1972, 1994-1996. He was Coordinator and head of a Joint Conference between University of Groningen, NL and the Swedish National Board of Universities and Colleges 1988-1989 Another joint Conference together with WCC (World Council of Churches) in Geneva, CH 1989, Head of different projects in UK focusing citizenship in a multicultural society 1990-1998, andHead of a EU/ESF project in Sweden and UK focusing personal networking 2001-2002. He did A field work-study in République Centrafricaine 2001 concerning Cross culture encounter in Central Africa, and he was Head of an international workshop 2006 concerning neurosciences, teaching and learning with specialists from Canada and Germany, arranged by the  Jonsered project, Department of neuroscience and Physiology, Department of Education, University of Gothenburg.

Among his published articles can be noticed:

2010 Religious Education: a Challenge to the World. The Russian contribution: Spiritual and Moral Education. Anthology Published both in English and in Russian. (Olivestam. CE. Ed). Remus förlag. Stockholm (125 p)
2008. Neruodidaktiken i praktiken. (14 s). I Neurodidaktik. Om hjärnvägar och knutpunkter. Ott, A. & Olivestam. CE. Ed). Kollegiet i neurodidaktik skriftserie nr 1, Institutionen för pedagogik och didaktik, University of Gothenburg. Göteborg
2008. A Metastudy focusing Neurosciences, Teaching and Learning.(10 p Unpubl).
2008. (Cowriter:: Thornell). A communication model beyond dichotomies – a contribution to sustainable development in learning in two discourses. World Studies in Education, James Nicholas Publishers, Australia 2008:1
2008. Centralafrikansk flerspråklig lärandemiljö från ett neurodidaktiskt perspektiv. (Cowriter Thornell, C., ass professor, PhD, University of Gothenburg). (45 p).
2008 Multicultural RE for Russian schools in a secular society Article published in the Russian Journal Religion and Science. Russian Orthodox University, Moscow.
2007. Historia som skolämne i två länder. Sverige och Ryssland från efterkrigstid in i nutid. A study concerning education in Russia and Sweden from the middle of 19hundreds till today. Swedish Institute (SI), number 05190/2003
2006 Modell för ämnesdidaktisk kommunikation. After peer reviewing published in Pedagogiska fakultetens Rapportserie Åbo akademi, (Rapport number 19/2006). (16 p)

Among his many published textbooks can be mentioned

2010 När hjärnan får bestämma. Om undervisning och lärande: Inflytelserika didaktiska traditioner. Nyorienterande neurodidaktik. Remus förlag. Stockholm (142 s)

  1. Värdegrund i förskola och skola. Om värdegrund, yrkesidentitet och praktik. (Cowriter Thorsén, H). Remus förlag, Örebro (135 p)
    2006. Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen. Liber förlag, Stockholm (182 p)
    2004. Att läkas i livet och arbetslivet. Helhetsperspektiv vid förebyggande och rehabiliterande åtgärder mot stress och utbränning. (Eriksson, M & Thorzén, D & Thorsén, H. medförf). Studentlitteratur, Lund (158 p).