Orre, Inger

Inger Orre förordnades som biträdande professor i informationsdesign 11 november 2014.