Rönnerstrand, Torsten

Invald 2011-02-03
biträdande professor i litteraturvetenskap 
Associate Professor in Comparative Literature

Torsten Rönnerstrand

Torsten Rönnerstrand, f. 1944

Jag disputerade 1976 i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet på en avhandling om Sven Fagerberg. Sedan 1993 är jag docent vid GU och sedan 2012 biträdande professor vid Strömstad Akademi. I över trettio år har jag varit verksam som universitetslektor och/eller forskarassistent vid universiteten i Göteborg, Linköping, Umeå och Karlstad. Till utbildning och intresseinriktning är jag även historiker och samhällsvetare (med studier i historia, idéhistoria, statskunskap, nationalekonomi, nordiska språk och pedagogik).

Som litteraturforskare har jag förutom ett femtital längre artiklar publicerat böckerna Fagerbergs Höknatt. En diktares världsbild och dess gestaltning i en roman (1976), Arketyperna och litteraturen (1993) och ”Varje problem ropar på sitt eget språk. Om Tomas Tranströmer och språkdebatten” (2003).  

Efter mina år som universitetslärare arbetar jag nu huvudsakligen som forskare, föreläsare och frilansjournalist. Sedan 1 april 2012 har jag publicerat ett hundratal artiklar i tidningar och tidskrifter och har hållit många föreläsningar i skilda ämnen. För närvarande arbetar jag på två populärvetenskapliga bokprojekt, det ena om krisen i Grekland och den andra om raggningsrepliker i litteratur och film.

Som föreläsare har jag sedan pensioneringen 2011 hållit ett hundratal föreläsningar, bland annat på lärarfortbildningen vid Karlstads Universitet, Folkuniversitetet i Göteborg och Karlstad, Geijersamfundets sommarkurs i Ransäter, Europeiska språkdagen i Uppsala, Bokmässan, m.m.

Som frilansjournalist har jag sedan 1962 varit verksam i Göteborgske Spionen, Göteborgs Handels- och sjöfartstidning, GT, Horisont, Författarförlagets tidskrift, Västerbottenskuriren, Svenskläraren, Ordfront, Medusa, Nya Wermlandstidningen, Värmlands folkblad, Borås Tidning, Sydsvenska Dagbladet, Dalademokraten, Tempus, Glänta, Divan, Axess, ETC, Dagen, Bohuslänningen, m. fl.