Samuelsson, Bodil

Invald 2015-07-14
assisterande professor i vårdvetenskap 
Assistant Professor in Welfare

Bodil Samuelsson förordnades som assisterande professor i vårdvetenskap 14 juli 2015

Bodil Samuelsson, Legitimerad sjuksköterska, Medicine doktor, född 1963, bosatt i Stockholm. Nuvarande anställning: sjuksköterska vid Stiftelsen Stockholms sjukhem. Verksam som handledare vid Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk vetenskap vid Danderyds sjukhus (KIDS).

Bodil avlade sjuksköterskeexamen vid Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 2002, ägnade sig därefter åt forskning och kliniskt arbete inom ortopedi fram till disputationen 2011. De följande fyra åren var hon anställd som kvalitetsutvecklare och utbildningsledare vid Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus.

Titel på avhandlingen: ”Gender differences in patients with hip fracture – aspects on care and recovery” http://hdl.handle.net/10616/40496

Aktuellt intresseområde: ”Magnet hospitals” – en hållbar utvecklingsmodell för framtidens sjukvård i Sverige?

Bodil är sedan 2012 ordförande av ”Ortopedisjuksköterskor i Sverige” (OSiS; http://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Ortopedisjukskoterskor-i-Sverige-OSIS/Om-oss/Ordforande-har-ordet/)

 – – – –

Bodil Samuelsson, RN., PhD., born in 1963. Nurse degree in 2002, Doctoral degree in 2011. She lives and work in Stockholm, at present in the hospital Stockholms sjukhem. She is affiliated to Karolinska Institutet, the Institution for Medical Sciences, Danderyd Hospital (KIDS). She worked as a Quality assessment nurse and with education in the Orthopaedic Clinic at Danderyd Hospital and Sophiahemmet University the years following her doctoral degree.

Doctoral Theses, title: ”Gender differences in patients with hip fracture – aspects on care and recovery” http://hdl.handle.net/10616/40496

Present field of interest: Magnet Hospitals – a sustainable developing model for hospitals in Sweden?   

Bodil is since 2012 chairman of the organization ”Orthopaedic nurses in Sweden” (OSiS; http://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Ortopedisjukskoterskor-i-Sverige-OSIS/Om-oss/Ordforande-har-ordet/)  

 

Publications:
1 – Samuelsson B, Tidermark J, Norling A, Ekström W, Cederholm T, et al. Early operation on patients with a hip fracture improved the ability to return to independent living. A prospective study of 850 patients. J Bone Joint Surg Am. 2008;90(7):1436-42.
2 – Samuelsson B, Hedström MI, Ponzer S, Söderqvist A, Samnegard E, Thorngren KG, et al. Gender differences and cognitive aspects on functional outcome after hip fracture–a 2 years’ follow-up of 2,134 patients. Age Ageing. 2009;38(6):686-92. Epub 2009/09/22.
3 – Al-Ani AN, Neander G, Samuelsson B, Blomfeldt R, Ekström W, Hedström M. Risk factors for osteoporosis are common in young and middle-aged patients with femoral neck fractures regardless of trauma mechanism. Acta Orthop. 2013;84(1):54-9. Epub 2013/01/25
4 – Ekström W, Samuelsson B, Ponzer S, Cederholm T, Thorngren KG, Hedström M. Sex effects on short-term complications after hip fracture: a prospective cohort study. Clinical interventions in aging. 2015;10:1259-66. Epub 2015/09/09