Samuelsson, Kersti

Kersti Samuelsson, biträdande professor i neurologisk rehabilitering 5/4-16
  Associate Professor in Neurological Rehabilitation