Skønberg, Sven Erik

Invald 2009-12-01
ledamot 26/3-9 biträdande professor i sociologi  Associate
Associate Professor in Sociology

Sven Erik Skønberg

Sven Erik Skønberg er biträdande professor i sociologi og prorektor ved Strömstad akademi. Han har også vært sensor til embetseksamen i fagene pedagogikk og i filosofi ved norske universitet. For tiden leder han organisatoriske utviklingsprosjekt innen medisin og utdanning.

Tidligere har han hatt forskningsopphold ved Nuffield College i Oxford, vært spesialrådgiver i Gruppen for generell samfunnsanalyse i Finansdepartementet, ledet en privat bedrift og vært direktør for Seksjon kompetanse i Næringslivets Hovedorganisasjon. Han har vært 1.amanuensis i II-er stilling ved Høgskolen i Østfold, seniorforsker i Østfoldforskning AS med ansvar for offentlig sektor og gjesteforeleser ved universiteter og vitenskapelige institusjoner i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Nederland, England, Frankrike, USA og Italia. Han har også representert Norge i arbeidsgrupper i OECD og i EU. Han har vært medlem av bl.a. Statens nærmiljøutvalg, Regjeringens forum for kompetanseutvikling, Rådet for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og Rådet for Det Norske Videnskaps-Akademi. Han var medlem av Utvalget for høgre utdanning som la grunnlaget for at bachelor- og mastergraden ble innført i norsk høyere utdanning