Svensson, Ronny

Ronny Svensson

Ronny Svensson förordnades som assisterande professor i lokal och regional utveckling och planering 1 oktober 2016
CV  för Ronny Svensson 420506-4936 
Akademisk utbildning
Fil kand 1968 i ämnena kulturgeografi med ek geogr, n-ek o ek hist 
Fil lic i kulturgeografi 1974 

Anställningar m m
1964-66   Assistent på Stor-Göteborgskommittén
1968 Forskningsass. i kulturgeografi i Göteborg
1968-71 Byrådir. på statens planverk
1968-70 Sekr. i statliga Bygglagkommittén
1971-79 Ord. universitetslektor i regional planering vid KTH
1979-81 Kursledare vid högskolan i Falun-Borlänge
1981-82 Tf prof. i regional planering vid KTH
1983 Forskningsledare på Skogshögskolan i Garpenber
1984- Anställd på heltid som VD vid Bergslagsgruppen AB
1984-89 Sekr. i bergslagskommunernas samarbetskommitté
1989 – 2012 Sekr.. i de mindre kommunernas nätverk – SmåKom
2012 –  Rådgivare, utredare och skribent.
 
Vetenskapliga meriter/handlingar
1. ”Analys av prisutvecklingen på bostadsmark i västkustregionen” R 46 1975 BFR
2. ”Swedish land policy in practical application”   D5:1976 BFR
3. ”Energiplanering i Bergslagsregionen”   Medförfattare Dalarnas Forskningsråd
4. ”Tomträtten i Sverige – utveckling, effekter, problem och lösningar”, R 76:1982
5. ”Regionalpolitisk forskning – två översikter”   ERU-rapport nr 3
6. ”Barn och trafik inför år 2000”, Transportforskn.
7. ”Att ta saken i egna händer – lokal mobilisering som svar på välfärdsstatens kris”, BFR
8. ”Forskningsprogram för lokal och regional utveckling i skogslänen med särskild tyngdpunkt på inlandsområdet”
9. ”Högskoleforskning i Sverige hösten 1990”
10. Redovisning av svenska projekt med planeringsdemokrati samt en värdering av deras effekter”,(medförf.)
 11. ”Centralortsteorier i teori och praktik med Sverige som exempel. Kritiska synpunkter på ortsklassificering och hierarkier”, BFR
 12. ”Förnyelsefonder utan egentlig förnyelse” Analys av hur förnyelsefonderna på SECO TOOLS i Fagersta användes för utbildning och FoU-verksamheter och av vilka roller som de olika facken hade i beslutsprocessen  (På uppdrag av Arbetslivscentrum 1990)
 13. Planeringsdemokrati i kommuner” – Rapport från ett forskningsprojekt finansierat av RJ. Rapporten diskuterar skilda planeringsmodeller 1977 för Socialstyrelse
 
Särskilda FoU-analyser
6 titlar 

Övrigt författarskap
 1.  Ett stort antal föredrag/engagemang i radio-TV sedan 1968

 2. Över 1400 tidningsartiklar i svensk press från 1965
 3.  Kompendium i miljövårdsteknik, KTH    medförf.
19 böcker, 11 rapporter, 6 tryckta utredningar, 13 tryckta föredrag, 18 rapporter inom utrednings- och processkunskap. Ett par hundra artiklar i diverse tidskrifter mellan 1965 och framåt – främst i tidskrifterna Plan, Att Bo, Facta och Futura, Norrländsk Tidskrift, Framtidens landsbygd, Socionomförbundets tidskrift, Fackförbundspress – flera, Kultur Miljövård, Socialmedicinsk tidskrift, Fönstret, Sveriges Natur m fl