Tallberg, Ingegerd

Invald 2013-10-14
professor i utbildningsvetenskap 
Professor of Science of Education

Ingegerd Tallberg Broman förordnades som professor i utbildningsvetenskap 14/10-13