Wetterberg, Lennart

Lennart Wetterberg är professor i psykiatri vid Strömstad akademi sedan 17 december 2008.

Han föddes 1931 i Borås, blev med kand Uppsala 1953, med lic Lund1959, med dr Uppsala 1967, docent i psykiatri Uppsala 1968, professor i psykiatri Karolinska institutet 1973, tillika medlem av Nobelförsamlingen för medicin fram till emeritus 1996. Han avlade läkarexamen 1959 och blev specialist i psykiatri 1965. Wetterberg disputerade 1967 i Uppsala på avhandlingen ”A Neuropsychiatric and Genetical Investigation of Acute Intermittent Porphyria”. Därefter forskade han vid Neuropsychiatric Institute, University of California Los Angeles (UCLA), som post doc 1968-1970 och som Visiting Professor 1985-1986. Under åren 1970-1973 var han docent vid Forskningsavdelningen på Ulleråkers sjukhus, Uppsala universitet och startade forskning om ljus och biologiska rytmer. Han tog initiativ till det första professorsmötet i psykiatri 1976, startade Psykiatrifonden 1993 och Psykiatrins Dag 1995. Han installerade den första magnetkameran (MRI) i Stockholm 1984. Wetterberg tilldelades Karolinska institutets pedagogiska pris 1991 för sitt initiativ att internationalisera utbildningen i psykiatri.

Efter pensioneringen har Lennart Wetterberg varit professor i psykiatri i Norge, vid Tromsö universitet 1998-2001 och vid Oslo universitet 2003-2004 samtidigt som han var överläkare vid den nyöppnade Neuropsykiatriska kliniken, Akershus sjukhus. Wetterberg har fortsatt sin forskning om de psykiska sjukdomarnas orsaker vid Karolinska institutet och har rapporterat om nya mikroskopiska fynd i ryggvätskan (CSF) vid schizofreni och bipolär sjukdom (2009).

– – – – – – – –

Lennart Wetterberg, M.D., Ph.D., is Professor of psychiatry at Strömstad Academy since December 17, 2008. He was born 1931 in Borås, Sweden, is Professor Emeritus, Psychiatry, at the Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, and retired Director and Head of the Department of Psychiatry, St. Goran’s Hospital. He was member of the Nobel Prize Assembly of Karolinska Institute in Stockholm 1973-1996. He received his M.D. from the University of Lund 1959, and his Ph.D. in Psychiatry and Medical Genetics from the University of Uppsala 1967, defending his thesis ”A Neuropsychiatric and Genetical Investigation of Acute Intermittent Porphyria”. Dr. Wetterberg has been a Visiting Professor of Psychiatry at the University of California at Los Angeles (UCLA), and is an Honorary Member of the American College of Psychiatry and the Swedish Psychiatric Association. He has organized numerous international symposia, written more than 400 research articles, and edited several books, including Genetics of Neuropsychiatric Diseases (Macmillan/Stockton Press, 1989) and Light and Biological Rhythms in Man (Pergamon Press, 1993) and Research in Psychiatry and Related Fields. Principles of Problem Selection, Methods, Results, Reading the Literature, and Grant Writing (Karolinska University Press, 2004).  

His research fields relates to psychiatric genetic diseases as inborn errors of metabolisms e g acute intermittent porphyria and metabolic correlates to schizophrenia in geographic isolates, linkage and clinical studies of psychosis, psychoneuroendocrinology related to light and biological rhythms, in particular  the pineal-hypothalamic-pituitary-adrenal axis in affective disorders and the clinical psychiatric importance of the pineal hormone melatonin. Recently he has published about microscopic (SEM) structures in human cerebrospinal fluid (CSF) in schizophrenia and bipolar disorder. His textbook of psychiatry Psykiatri i fickformat (Swedish 1989, 2006), is translated to; Psühhiaatria taskuraamat (Estonian 1992), Psihiatrija rokasgramata (Latvian 1993), Psichiatrija (Lithuanian 1994), and Karmannaja psichiatrija (Russian 1997).
E-mail: Lennart.Wetterberg@stromstadakademi.se.