aa ännu ej registrerad ledamot

Invald  
Professor i  
Professor of 

Akademiskt område:

BILD

nn är professor i xx vid Strömstad akademi.

Personlig beskrivning:

Specialkunskaper:

Akademisk bakgrund:

Yrkesbakgrund:

länk

 

 

ENGLISH VERSION

nn is Professor of