Nyhetsbrev 2015-09-30

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2015-09 News from Strömstad Academy No. 2015-09 30 september 2015.
Innehåll Contents:
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
Tekniska museet i Stockholm invigde science centeravdelningen MegaMind 3 september.
Nordic Planetarium Association Conference 4-6 September
Tina Wik was appointed Professor of Architecture 17 September.
Inbjudan till hållbarhetsdag i Trollhättan 9 oktober.
Högskolan Väst firar 25-årsjubileum 23 oktober.
Science Day at Dalarnas Museum in Falun 12 December
International Symposium of Renewable Energy Education 2017
Gunnar Kullenberg: Observerade förändringar i havet och reflektioner över betydelsen
Bodil Frisdal: Från er prorektor
Gunnar Windahl: The Poverty of Functionalist Psychology
Göran Bryntse: Rapport från mötet på Koster 19 September,
Ari Lampinen: A New Report on Methane for Transportation Just Published

yy

Läs Nyhetsbrev 2015-09