Nyhetsbrev 2015-10-31

Aktuellt från Strömstad akademi/News from Strömstad Academy No. 2015-10, 30 oktober 2015
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
Facebook
Akademins åttonde hedersprofessor, Christer Fuglesang
Gabriella Axelsson Supporting Fellow
Strömstad Science Club startades 16 oktober
Högskolan Västs 25-årsjubileum 23 oktober ställdes in
Händer i november
Lunch i Lund 6 november
Lunch i Falun 11 november
Styrelsemöte i Göteborg 14/11
Science Day at Dalarnas Museum in Falun 12 December
International Symposium of Renewable Energy Education 2017
Bodil Frisdal: Från er prorektor
Stig Svallhammar: Akademins skriftserier
Protokoll fört vid redaktionskommitténs för AAS sammanträde
Publicering i akademins skriftserier
Gunnar Windahl: The Philosophical Position in Neuroscience after the Death of Psycho-Physical Dualism
Annica Dahlström: Könet sitter i hjärnan
Rune Wigblad, redaktör: Som om framtiden betyder något

yy

Läs Nyhetsbrev 2015-10