Nyhetsbrev 2016-07-31

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2016-07 News from Strömstad Academy No. 2016-07 31 July 2016 contents:
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
News June and July 2016
Åsa Morberg, medieansvarig: Tankar om media-uppdraget
Åsa Morberg, gästkrönikör: Barnbarnens århundrade – berättelser om en ny framtid
Lars Broman: Strömstad akademis framtida utveckling
Marie-Louise Wadenberg: Minnesanteckningar från möte den 29/6 2016 i Strömstad gällande
’Visioner för Strömstad Akademi’
Gudmund Bergqvist: Seminarium om Hälsa och miljö på Vetenskapsfesten 20160629
Gudmund Bergqvist: Utflykt till Norge 160630
Björn Hammarskjöld: Sluta ät statinerk
yy
Läs Nyhetsbrev