Nyhetsbrev 2016-12-31

Aktuellt från Strömstad akademi, News from Strömstad Academy No. 2016-12, 31/12-16

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
Akademins framtid On the Academy’s Future
Hemsidan moderniseras Our Web page is Being Modernized
December Column in Strömstads Tidning
Upcoming Events
Academic Festival 19-22 June 2017
12th International Symposium on Renewable Energy Education 19-22 June 2017
Peter Fritzell: Från er nya ordförande From Your New Chair
Presentation av mig själv som ny ordförande
Möjligheter och Problem och CV-frågan
Möte med Arne
Publicerad artikel av ledamot i Strömstad akademi/Peter Fritzell
Carl Olivestam: How to determine the socio-cultural climate in the world
Värdekartan ett sätt att fastställa det socio-kulturella vädret
Gunnar Windahl: Presidential or Parliamentary Democracy: A Comparison
Vari ligger skillnaden mellan presidentstyrda och parlamentariskt styrda demokratier?
Ingvar Lindgren: Publicerat
Anders Steene: Publicerat
Ulf Eriksson: Internationell studie: Sverige medelmåttigt på fysisk aktivitet bland barn


yy

Läs Nyhetsbrev 2016-12