Nyhetsbrev 2017-12-31

    Klicka på länken för att läsa 

  Det senaste från Strömstad akademi 

News from Strömstad Academy Academy No.
2017-12, 31 december 2017. Contents: Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor´s corner
Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
   Tip to non-Scandinavians
   On the right to publish views as Fellow of Strömstad Academy
   New Year Letter from Treasurer Sanne Godow-Bratt and me
   A Chronical in the Swedish Research Foundation’s Newsletter Curie
   Strömstad Academy will be presented at the Swedish Parliament
   Elected Strömstad Academy Officials for 2018
   Information om ekonomihantering: Använd endast plusgiro 1115-5
   Information on Economic Transactions
Gudmund Bergqvist: Nyårshälsning
Gudmund Bergqvist: Recension av Åsa Wikforss, Alternativa Fakta. Om
kunskapen och dess fiender.
Lennart Wetterberg: Från Ronneby till Mars i Läkartidningen
Mariana Back: Krönika i Strömstads Tidning 2/12-17
Rune Wigblad: Krönika i Strömstads Tidning, 23/12-17
Kurt Dahlberg: Ljusmanifestation i Strömstad för arbetet med jämlikhet och
för ett stopp mot sexuella trakasserier